Dự án kêu gọi đầu tư

Dự án trồng chuối tiêu hồng

Dự án trồng chuối tiêu hồng

 

Địa điểm đầu tư: Xã Liên Châu, Hồng Châu, Đại Tự huyện Yên Lạc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Thu hút các dự án trồng các sản phẩm nông nghiệp. Vùng quy hoạch trồng chuối tiêu hồng có diện tích đã quy hoạch khoảng 50 ha có thể nâng lên 300 ha

Hình thức đầu tư dự kiến:  Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước

 

Ngày đăng: 09/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*