Thông tin đấu thầu

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 104 ngày 08/06/2017)

 

Số TBMT

20170605867   -   00

Ngày đăng tải 

08/06/2017 07:12

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 104 ngày 08/06/2017)

 Phân loại

 

 Tên dự án

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

 Nguồn vốn

Từ nguồn đất đấu giá khu hạ tầng, Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

UBND xã Trung Kiên

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

13/06/2017 - 08:00

Đến ngày 

28/06/2017 - 08:00

 Địa điểm

UBND Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại/Fax: 0211.3837049

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

28/06/2017 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Bằng thư bảo lãnh ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

16.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Mười sáu triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

180 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 09/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục