Thông tin đấu thầu

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán.

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 101 ngày 05/06/2017)

 

Số TBMT

20170602647   -   00

Ngày đăng tải 

05/06/2017 07:33

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 101 ngày 05/06/2017)

 Tên dự án

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán.

 Nguồn vốn

Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

UBND xã Bình Định

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

09/06/2017 - 08:00

Đến ngày 

19/06/2017 - 08:00

 Địa điểm

UBND xã Bình Định, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.836.099

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

19/06/2017 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Bằng bảo lãnh của ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

35.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Ba mươi năm triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

300 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng nền đường mặt đường và rãnh thoát nước dọc

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 07/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục