Thông tin đấu thầu

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu

 

Số TBMT

20170600496   -   00

Ngày đăng tải 

01/06/2017 10:26

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Hàng hóa

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự án

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu

 Nguồn vốn

Quỹ phát triển sự nghiệp

 Bên mời thầu

Z037483 - Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

07/06/2017 - 07:30

Đến ngày 

14/06/2017 - 11:00

 Địa điểm

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Yên Lạc Vĩnh Phúc

 Giá bán

Miễn phí

 Thời điểm mở thầu

14/06/2017 - 11:30

 Hình thức đảm bảo

Bằng tiền mặt

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

4.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Bốn triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 05/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục