Công nghiệp - TTCN, Làng nghề

Cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 40 ha

 

Địa điểm đầu tư: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 40 ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

Tiến độ dự kiến: 2016-2020            

Đơn vị đầu mối: huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 31/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*