Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 94 ngày 25/05/2017)

 

Số TBMT

20170516460   -   00

Ngày đăng tải 

25/05/2017 08:35

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 94 ngày 25/05/2017)

 Tên dự án

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên

 Nguồn vốn

Thu tăng tiền đấu giá QSDĐ và các nguồn vốn khác.

 Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

30/05/2017 - 08:00

Đến ngày 

12/06/2017 - 09:15

 Địa điểm

Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.836.209

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

12/06/2017 - 09:35

 Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

50.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Năm mươi triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

150 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên.

 

  Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 26/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục