Giải tỏa hành lang ATGT

Kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai và tiếp tục thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện

Kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai và tiếp tục thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện

 

 

Ngày đăng: 25/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*