Giải tỏa hành lang ATGT

Văn bản nghiêm cấm tuốt lúa, phơi rơm, thóc lúa, đốt rơm rạ trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn

Văn bản nghiêm cấm tuốt lúa, phơi rơm, thóc lúa, đốt rơm rạ trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn

 

 

 

Ban biên tập

 

Ngày đăng: 25/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*