Thông tin đấu thầu

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc thuộc công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc thuộc công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc phần thực hiện năm 2017: 18 công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã (P,TT) giai đoạn 2. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 91 ngày 22/05/2017)

 


Số TBMT

20170513381   -   00

Ngày đăng tải 

22/05/2017 02:33

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc thuộc công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc phần thực hiện năm 2017: 18 công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã (P,TT) giai đoạn 2. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 91 ngày 22/05/2017)

 Tên dự án

Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc phần thực hiện năm 2017: 18 công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã (P,TT) giai đoạn 2

 Nguồn vốn

Ngân sách nhà nước đầu tư cho an ninh quốc phòng.

 Bên mời thầu

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

25/05/2017 - 07:30

Đến ngày 

07/06/2017 - 10:00

 Địa điểm

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

07/06/2017 - 10:30

 Hình thức đảm bảo

Bảo đảm ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

75.124.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Bảy mươi năm triệu một trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

240 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc.

  

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 23/05/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục