Giải tỏa hành lang ATGT

Kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn huyện Yên Lạc

Kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn huyện Yên Lạc

 

 

 

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*