Giải tỏa hành lang ATGT

Huyện Yên Lạc: Tập trung giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông

Ngày 19/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giai đoạn 2014- 2020. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 17/02/2017 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 về việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Ngày 30/3/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

Thưa quý vị và các bạn!

Trật tự an toàn giao thông đang là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội cần được quan tam giải quyết. Lòng đường, vỉa hè đang bị nhiều hộ dân chiếm dụng dựng lều quán, trưng biển quảng cáo, làm nơi bày bán hàng hóa, phơi rơm, thóc hoặc để nguyên, vật liệu xây dựng đã cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, gây nhiều tiềm ẩn nguy hiểm và làm mất mỹ quan đô thị, mất mỹ quan bộ mặt Nông thôn mới. Những vi phạm trật tự an toàn giao thông chính là nguy cơ hàng đầu gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn cho xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, hạnh phúc và sự bình yên cho mỗi người, mỗi gia đình.

Ngày 19/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giai đoạn 2014- 2020. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 17/02/2017 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 về việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Ngày 30/3/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Theo kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND huyện Yên Lạc, yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể vào cuộc, các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng và tự giác thực hiện. Các bước thực hiện kế hoạch gồm:

- Bước 1, rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm: Thời gian, từ ngày 10/4/2017 đến 18/4/2017. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện rà soát, thống kê và phân loại các công trình, vật cản, các trường hợp vi phạm, tự ý chiếm dụng hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng đường vì mục đích cá nhân. Việc rà soát, thống kê, phân loại vi phạm được thực hiện từ thôn, tổ dân phố. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban, thôn, tổ dân phố tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả.

Yêu cầu phân loại phải làm rõ đối tượng vi phạm (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình…); các nội dung vi phạm (mái che, mái vảy, lều quán, tường rào, vật liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, công trình tạm…) để làm cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền giải tỏa, xử lý vi phạm.

- Bước 2, tuyên truyền, vận động tự giác thực hiện.

Thời gian: Từ 19/4/ đến 28/4/2017.

Căn cứ vào kết quả rà soát, thống kê, phân loại, UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ tuyên truyền, vận động tự giác thực hiện. Các tổ tuyên truyền có trách nhiệm tuyên truyền đến từng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm; huy động các lực lượng, đoàn thể trong thôn tuyên truyền nhiều lần. Kết quả tuyên truyền được lập thành biên bản có ký kết của hộ gia đình đã được tổ chức tuyên truyền, vận động.

Tổ chức ký cam kết tự giác tháo dỡ, khắc phục tình trạng vi phạm hành lang đường bộ với các hộ dân nằm dọc các tuyến đường tỉnh, huyện, các trục đường chính của xã, thôn, xóm; riêng đối với các hộ vi phạm thì ký cam kết tự tháo dỡ và di rời phần công trình đã vi phạm.

- Bước 3, kiểm tra, xử lý vi phạm: Thời gian, từ ngày 29/4 đến ngày 29/5/2017.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, ký cam kết tự giác tháo dỡ khắc phục vi phạm, các cơ quan, ban, ngành chức năng liên quan và UBND xã, thị trấn tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp cố tình không tự giác tháo dỡ, giải tỏa (Theo Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

Trình tự tiến hành:

+ UBND các xã, thị trấn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.

+ Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định xử phạt hành chính hoặc trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định theo phân cấp (Điều 71, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP); mức phạt cho các hành vi vi phạm theo quy định tại điều 12, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP. Trong vòng 02 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định phải được gửi đến tận nơi tổ chức, cá nhân bị xử phạt.

- Bước 4, Tổ chức ra quân giải tỏa, tháo dỡ vi phạm: Thời gian, từ ngày 29/5/2017 đến ngày 28/6/2017:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày. Nếu sau thời hạn 10 ngày, đối tượng bị xử phạt không tự nguyện thi hành thì cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế thi hành (buộc nộp phạt, cưỡng chế giải tỏa, tháo dỡ).

- Bước 5, Duy trì sau giải tỏa:

Kiên quyết không để tái lấn chiếm sau giải tỏa và phát sinh các trường hợp vi phạm đất hành lang đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn.

Tiểu ban chỉ đạo thôn, tổ dân phố phân công thành viên kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, không để tái vi phạm, tái lấn chiếm xảy ra. Nếu có tái lấn chiếm, tái vi phạm hoặc có vi phạm mới thì tiến hành lập biên bản vi phạm, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các thôn, làng, tổ dân phố ký cam kết với cấp trên. Nếu để xảy ra tái vi phạm hoặc vi phạm mới thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND nơi có vi phạm.

- Bước 6, Sơ kết, tổng kết, khen thưởng:

Tổ chức sơ kết, tổng kết theo đợt và hàng năm việc thực hiện kế hoạch.

+ Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, kiểm điểm người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch số 346/KH-UBND về giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc cũng đã phân công rõ trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn và chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên về UBND huyện.

Sống theo Hiến pháp và Pháp luật là có văn hóa. An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà…!

 

 Hà Xuân Lướng

 

 

 

Ngày đăng: 24/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*