Thông tin đấu thầu

Xây dựng nhà ăn, nhà bếp thuộc Dự án Doanh trại Ban CHQS huyện Yên Lạc

Nhà ăn, nhà bếp thuộc dự án Doanh trại Ban CHQS huyện Yên Lạc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 195 ngày 13/10/2016)

 


 
 

Số TBMT

20161007025   -   00

Ngày đăng tải 

13/10/2016 08:25

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Nhà ăn, nhà bếp thuộc dự án Doanh trại Ban CHQS huyện Yên Lạc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 195 ngày 13/10/2016)

 Thuộc dự án

Doanh trại Ban CHQS huyện Yên Lạc.

 Nguồn vốn

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho lĩnh vực Quốc phòng giai đoạn 2016-2020.

 Bên mời thầu

Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

18/10/2016 - 08:00

Đến ngày 

31/10/2016 - 08:00

 Địa điểm

Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, đường Lam Sơn, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.830154

 Giá bán

1.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

31/10/2016 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh của ngân hàng.

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

22.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Hai mươi hai triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

180 ngày.

 Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng nhà ăn, nhà bếp.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 18/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục