Dự án kêu gọi đầu tư

Trường dạy nghề

Tóm tắt dự án.

 

Địa điểm đầu tư: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:  Xây dựng trường đào tạo lao động với quy mô 2ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc.

Nguồn: ipavinhphuc.vn

 

Ngày đăng: 06/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*