Dự án kêu gọi đầu tư

Mở rộng cụm công nghiệp Yên Đồng

Tóm tắt dự án.

 

Địa điểm đầu tư: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Mở rộng đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với quy mô 5 ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương, UBND huyện Yên Lạc.

Nguồn: ipavinhphuc.vn

 

Ngày đăng: 06/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*