Dự án kêu gọi đầu tư

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

Tóm tắt dự án.

 

Địa điểm đầu tư: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 40 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương, UBND huyện Yên Lạc.

Nguồn: ipavinhphuc.vn

 

Ngày đăng: 06/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*