Thông tin cần biết

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 1/9/2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị Quyết số 01 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

 

Nghị quyết đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện để tiếp tục cải thiện điểm các chỉ số thành phần, duy trì vị trí xếp hạng PCI của tỉnh. Trong đó có các giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của Nhà nướcvai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đồ án, quy hoạch xây dựng của tỉnh, nhất là quy hoạch về đô thị, giao thông, điện, nước, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ kèm theo các thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các chính sách như tiền thuê đất, tiền thuê hạ tầng theo quy hoạch của từng dự án trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt ở các lĩnh vực liên quan đến cấp phép đầu tư, thông tin doanh nghiệp đầu tư, phản hồi doanh nghiệp, thuế, hải quan. Ban hành cơ chế đặc thù về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho nhà đầu tư để khuyến khích đối với các dự án đầu tư quy mô lớn và hiệu quả kinh tế - xã hội cao, dự án công nghệ cao, xử lý môi trường tốt, nhất là các dự án ở khu vực khó chuyên đổi cơ cấu kinh tế, vùng đặc biệt khó khăn. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và một số giải pháp khác để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết là phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh có môi trường đầu tư tốt nhất cả nước - một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư; duy trì vị trí xếp hạng PCI của tỉnh trong nhóm 10 địa phương tốt nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7-7,5%/năm; tổng sản phẩm nội tỉnh đến 2020 bằng 1,5-2,0 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, thu hút mới 1,3-1,5 tỷ USD vốn đăng ký từ các dự án FDI và 14-15 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký từ các dự án DDI; phấn đấu đến năm 2020 có 1 vạn doanh nghiệp.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

 

Ngày đăng: 23/09/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục