Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

 

Số TBMT

20160813791   -   00

Ngày đăng tải 

24/08/2016 08:37

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Gói thầu xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 160 ngày 24/08/2016)

 Thuộc dự án

Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc.

 Nguồn vốn

Vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

UBND xã Trung Kiên

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

27/08/2016 - 08:00

Đến ngày 

07/09/2016 - 08:30

 Địa điểm

Tại UBND xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

07/09/2016 - 09:00

 Hình thức đảm bảo

Thư Bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

17.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Mười bảy triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Trung Kiên theo thiết kế được phê duyệt.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 31/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục