Thông tin đấu thầu

Xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

Xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

 

Số TBMT

20160815364   -   00

Ngày đăng tải 

26/08/2016 07:27

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 162 ngày 26/08/2016)

 Thuộc dự án

Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc.

 Nguồn vốn

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

31/08/2016 - 08:30

Đến ngày 

20/09/2016 - 08:30

 Địa điểm

Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3603555.

 Giá bán

2.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

20/09/2016 - 08:30

 Hình thức đảm bảo

Bảo đảm bằng ngân hàng

 Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

840.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

24 tháng

 Nội dung chính của gói thầu

Bề rộng mặt cắt ngang đường Bm=7,50m; Bề rộng nền đường Bn=8,5m; Bề rộng lề đường Blề=2x0,5m. Độ dốc mặt đường Imặt=2%; độ dốc lề đường Ilề=4%. Kết cấu áo đường: Lớp BTNC 12,5 dày 5cm; lớp BTNC 19,0 dày 7cm. Lớp móng: CPĐD loại I dày 16cm; Lớp CPĐD loại II dày 32cm. Lớp nền: Đất cấp 3 đầm chặt K98 dày 30cm; bên dưới lớp K98, đắp đất cấp 3 đầm chặt K95 đến độ sâu yêu cầu. Xây dựng 02 cầu qua kênh.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 31/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục