Thông tin đấu thầu

Thi công lắp bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Thi công lắp bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường

 

Số TBMT

20160816789   -   00

Ngày đăng tải 

29/08/2016 08:15

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Xây lắp

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Xây lắp

 Thuộc dự án

Lắp đặt các bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường

 Nguồn vốn

Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016

 Bên mời thầu

Z025294 - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

 Thời gian bán HSYC từ

01/09/2016 - 08:30

Đến ngày 

09/09/2016 - 08:30

 Địa điểm

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Giá bán

Miễn phí

 Thời điểm mở thầu

09/09/2016 - 08:45

 Hình thức đảm bảo

Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng

 Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

4.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ

Bốn triệu đồng chẵn

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Thi công lắp bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường bao gồm 06 bảng lớn và 11 bảng nhỏ

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 31/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục