Thông tin đấu thầu

Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

 

 
 

 Số TBMT

20160815365   -   00

Ngày đăng tải 

26/08/2016 07:27

 Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo 

Tư vấn

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Gói thầu

Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 162 ngày 26/08/2016)

 Thuộc dự án

Đường từ ĐT.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc.

 Nguồn vốn

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Yên Lạc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

  Thời gian bán HSMT từ

31/08/2016 - 14:30

Đến ngày 

20/09/2016 - 14:30

 Địa điểm

Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3603555.

 Giá bán

2.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

20/09/2016 - 14:30

 Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo

0 VND

 Số tiền bằng chữ

Không đồng

 Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo tiến độ thi công

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 31/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục