Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ như sau:

 

1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

1.1.Tài sản bán đấu giá thứ nhất là: 01 Quyền sử dụng đất thửa đất số 609, tờ bản đồ số 24, diện tích là 409,3m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 008855, vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CS 00103 đứng tên ông Nguyễn Thế Nam và bà Đường Thị Chi do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 27/10/2015. Địa chỉ tài sản: Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm của tài sản là: 736.740.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

1.2.Tài sản bán đấu giá thứ hai là: 01 Quyền sử dụng đất thửa số 610, tờ bản đồ số 24, diện tích là 204 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 241049, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CS 00108 đứng tên ông Nguyễn Thế Nam và bà Đường Thị Chi do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 03/11/2015. Địa chỉ tài sản: Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm của tài sản là: 367.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng)

1.3.Tài sản bán đấu giá thứ ba là: 01 Quyền sử dụng đất thửa số 568, tờ bản đồ số 24, diện tích là 97,4m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 241048, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CS 00105 đứng tên ông Nguyễn Thế Nam và bà Đường Thị Chi do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 03/11/2015. Địa chỉ tài sản: Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm của tài sản là: 496.740.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

2. Bước giá và hình thức trả giá:

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Hình thức trả giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 16h 00 phút ngày 26/9/2016 tại Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 39, đường Phan Văn Trác, KĐT. Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Phí tham gia đấu giá:

- Phí tham gia đấu giá đối tài sản thứ nhất là: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Phí tham gia đấu giá đối 02 (hai) tài sản còn lại là: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hạn cuối đến hết 16 giờ 00 phút ngày 26/9/2016 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank chi nhánh Vĩnh Yên) - Chi nhánh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, số tài khoản: 19026281083686.

- Tiền đặt trước đối với tài sản thứ nhất trên là: 100.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm triệu trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước đối với 02 (hai) tài sản còn lại là: 55.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm mươi lăm triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

4. Thời gian tổ chức cho khách hàng xem hiện trạng tài sản: Khách hàng tự liên hệ để xem tài sản theo địa chỉ đã nêu trên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản: 08h 30 phút , thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, tại Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 39, đường Phan Văn Trác, KĐT. Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: (0211) 3696676 –0974 99 84 84 ./.

 

 

 

 

                      CHỦ TỊCH HĐQT


                        Vũ Trường Hùng

 

Ngày đăng: 26/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục