Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

III. Thành lập Đảng bộ huyện Yên Lạc

Công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới với những công việc mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo sâu sát, thống nhất, trực tiếp của Đảng trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

Trong khi đó, tình hình tổ chức Đảng ở Yên Lạc cũng như một số huyện ở tỉnh Vĩnh Yên là “Hội (tức Đảng) vẫn chưa hình thành một tổ chức rõ ràng… Mỗi huyện chỉ có 8, 9 đồng chí, thành phần toàn là cán bộ cả, không chú ý đến phát triển mà chỉ chăm lo đến công tác Việt Minh”[1]. Trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, ở Yên Lạc đã có những đảng viên hoạt động nhưng số lượng ít, chưa đủ điều kiện thành lập Đảng bộ. Do vậy, từ sau Tổng khởi nghĩa đến năm 1946, Yên Lạc cũng như một số huyện khác trong tỉnh Vĩnh Yên chưa có Huyện ủy lãnh đạo.

Trước tình hình đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Yên lần thứ nhất tháng 5-1946 đã kiểm điểm những thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng, đề ra chương trình công tác, trong đó chú trọng phát triển đảng viên, củng cố tổ chức, bầu Ban chấp hành chính thức.

Sau Đại hội, Tỉnh ủy Vĩnh Yên đã tăng cường cán bộ cho huyện Yên Lạc, xúc tiến chỉ đạo việc thành lập Huyện ủy.

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị khẩn trương và nghiêm túc, tháng 6-1946, Huyện ủy lâm thời Yên Lạc được thành lập. Đồng chí Lê Văn Mỹ được cử làm Bí thư Huyện ủy.

Ngay sau khi ra đời, Huyện ủy lâm thời đã lập các ban chuyên môn, cử các đồng chí có năng lực phụ trách các ngành trong huyện; mở các lớp huấn luyện đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển Đảng, xúc tiến thành lập các chi bộ ghép liên xã.

Được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các lớp cảm tình Đảng ở Yên Lạc được mở tại nhiều xã. Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng đã về thăm, hướng dẫn một số vấn đề về công tác Đảng…

Với sự thành lập Huyện ủy lâm thời, bước đầu kiện toàn về mặt tổ chức, Đảng bộ Yên Lạc đã thực hiện được sự lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng trên địa bàn huyện. Sự ra đời của Đảng bộ Yên Lạc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phong trào cách mạng huyện Yên Lạc, đã thể hiện sự trưởng thành của Đảng bộ và phong trào ở địa phương. Đảng bộ ra đời là nhân tố cơ bản để thúc đẩy và bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu cách mạng của nhân dân trong huyện. Nhân dân Yên Lạc có Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, vững vàng hơn, chủ động hơn, chuẩn bị khẩn trương bước vào cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại của toàn dân tộc.   


[1] Báo cáo của Tỉnh ủy ngày 30/8/1948. Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

 

Ngày đăng: 07/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*