Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (1954-1965)

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (1954-1965)

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, Huyện uỷ Yên Lạc đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Ngay sau khi tiếp quản, Huyện uỷ đã tập trung vào xây dựng Đảng. Năm 1957, Huyện uỷ đã mở rộng cuộc vận động kiểm tra thực hiện 5 nhiệm vụ của người đảng viên, tổ chức phê bình và tự phê bình trong họp tổ Đảng và chi bộ. Cho đến tháng 6-1957, tổ chức cơ sở Đảng ở 17 chi bộ đã được kiện toàn, các chi bộ đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các chi ủy viên; đã phục hồi Đảng tịch cho một số đảng viên bị xử lý nhầm trong cải cách ruộng đất; đề bạt một số đảng viên có đức, tài vào các cơ quan lãnh đạo.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, năm 1958, Huyện ủy đã hoàn thành việc chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức đại hội.

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và để kiện toàn lại Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sau một thời gian dài chưa tổ chức đại hội, đầu năm 1959, Đại hội đại biểu toàn Đảng bộ Yên Lạc đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 16 đồng chí (13 chính thức, 3 dự khuyết).

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và Đại hội Đảng bộ tỉnh, tháng 4-1960, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc đã thảo luận, bổ sung dự thảo báo cáo của Đại hội Đảng toàn quốc và bổ sung báo cáo vào kế hoạch công tác của Đảng bộ huyện khóa mới gồm 19 đồng chí (17 chính thức, 2 dự khuyết) và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội Đảng
bộ tỉnh.       

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc trong Đảng bộ, trong 2 năm 1958, 1959, Huyện ủy đã liên tục mở 15 lớp bồi dưỡng chính trị cho 912 đảng viên; lớp chỉnh huấn Đảng cho 529 đảng viên nông thôn; tổ chức học Nghị quyết 14 của Trung ương cho 678 đảng viên… Qua học tập và chỉnh huấn, đại bộ phận đảng viên đã chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là trong công tác xây dựng tổ chức đổi công và hợp tác xã.

Để thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (1930-1960), 15 năm thành nước (1945-1960) và Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 70 tuổi (1890-1960), năm 1960, Huyện ủy Yên Lạc đã phát động đợt chỉnh huấn đảng viên kết hợp với nhiệm vụ xây dựng hợp tác xã. Qua đó tiến hành kiểm điểm, phân loại các chi bộ và đảng viên trong toàn huyện, số chi bộ khá chiếm 64,72% trung bình chiếm 29,40% và kém là 5,88%; số đảng viên khá chiếm 48,7%, trung bình là 37,45%, kém là 12,07% và quá kém là 1,76%. Qua kết quả phân loại cho thấy số chi bộ, đảng viên loại trung bình và kém chiếm còn nhiều.

Trong 3 năm (1958-1960), Huyện ủy đã mở 5 lớp đối tượng đảng cho 95 người, kết nạp được 308 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.020 người.

Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, trong 3 năm 1958-1960, Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 78 đảng viên vi phạm với nhiều hình thức như cảnh cáo, khai trừ có thời hạn, khai trừ vĩnh viễn…

Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I, đồng thời rút kinh nghiệm của những năm trước, Huyện ủy Yên Lạc đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Năm 1962, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã tiến hành tổng kết công tác 2 năm 1960, 1961 và khẳng định: 2 năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đạt kết quả tốt trên nhiều mặt, nhất là trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng hợp tác xã, sắp xếp các tổ Đảng, chi bộ phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nâng cao một bước trình độ, tư tưởng, quản lý, kỹ thuật cho đảng viên.

Năm 1964, theo tinh thần Nghị quyết 2 năm xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã mở đợt vận động xây dựng chi bộ và tổ chức Đảng 4 tốt (lãnh đạo tốt sản xuất, lãnh đạo tốt việc chấp hành chính sách, lãnh đạo tốt công tác vận động quần chúng, làm tốt công tác củng cố, phát triển Đảng). Hầu hết các chi bộ trong toàn huyện đều đăng ký thi đua 4 tốt. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt cho đảng viên qua các đợt học tập: Báo cáo tại hội nghị chính trị đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 9,…nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên trong thời kỳ mới.

Năm 1965, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã phát động đợt chỉnh huấn mùa xuân, tập trung vào giáo dục, cải tạo tư tưởng ngại khó, ngại khổ; công thần kiêu ngạo; bảo thủ rụt rè; cá nhân chủ nghĩa; ý nghĩa thức tổ chức kỷ luật… trong Đảng bộ. Qua các đợt vận động xây dựng chi bộ 4 tốt, chỉnh huấn mùa xuân và học tập Nghị quyết, tư tưởng cán bộ, đảng viên có chuyển biến mạnh mẽ, đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình là tập trung vào sản xuất, củng cố hợp tác xã, xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng… Do sự phát triển của tổ chức Đảng, số đảng viên tăng lên, nhiều chi bộ Đảng cơ sở đã được chuyển thành Đảng bộ.

Tính đến cuối năm 1965, trong Đảng bộ Yên Lạc, số Đảng bộ, chi bộ và đảng viên loại khá tăng lên rõ rệt, loại kém còn không đáng kể.

Có 12 Đảng bộ loại khá, trong đó có 4 Đảng bộ 4 tốt (Chi bộ Yên Phương là một trong những tổ chức cơ sở Đảng điển hình của tỉnh, khối nông thôn); trung bình 5, thanh toán được Đảng bộ kém.

Có 77 chi bộ đạt loại khá, trong đó có 52 chi bộ 4 tốt, 21 trung bình, số chi bộ kém còn 1.

Số đảng viên loại khá chiếm 75,2%, trung bình 21%, kém 5%.

Công tác phát triển Đảng cũng được chú ý. Huyện ủy thường xuyên mở các lớp đối tượng cho hàng trăm người. Trong 3 năm 1962-1965, đã kết nạp được 547 đảng viên mới, đạt trên 80% so với thời kỳ 1958-1960 tăng 239
đảng viên.

Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, xử lý kỷ luật 62 đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng…Công tác xây dựng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đã đóng vai trò then chốt đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở
Yên Lạc.

Đảng bộ Yên Lạc đã trưởng thành thêm, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ được nâng lên một bước mới.

Ngay sau khi tiếp quản, Huyện ủy Yên Lạc đã bắt tay vào củng cố, sắp xếp bộ máy chính quyền từ huyện đến xã: phân công, phân nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, các ban ngành của huyện, đề ra kế hoạch cụ thể củng cố chính quyền các xã; tăng cường cho mỗi xã từ 5-7
cán bộ.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, chính quyền các cấp ở Yên Lạc đã ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quản lý mọi mặt đời sống xã hội.

Trong giai đoạn 1958-1960, chính quyền các cấp đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chính sách lớn của Đảng như: thu thuế nông nghiệp; thu mua nông sản thực phẩm, quản lý thị trường; thanh toán nạn mù chữ; củng cố quốc phòng, an ninh; khen thưởng quân nhân… Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách, chính quyền huyện còn lãnh đạo nhân dân hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp, diện tích, sản lượng lúa, hoa màu đều vượt kế hoạch; tuyên truyền vận động có hiệu quả nông dân vào tổ đổi công, hợp tác xã; phong trào bình dân học vụ phát triển mạnh…

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, năm 1960, huyện đã mở một lớp huấn luyện cho 94 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời cử 25 cán bộ xã đi học trên tỉnh.

Bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ I, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp được củng cố, phát huy được vai trò trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả. Năm 1962, huyện hoàn thành tốt công tác bầu cử Hội đồng nhân dân, số cử tri đi bỏ phiếu trên toàn huyện đạt gần 96%, có xã số cử tri đi bầu đạt 98%.

Tháng 4-1965, Yên Lạc hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp, số cử tri đi bỏ phiếu đạt 99%, có xã đạt 100%.

Để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tháng 7-1965, huyện đã mở một lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, trên 90% số đại biểu tham gia.

Cùng với công tác xây dựng, củng cố chính quyền, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Yên Lạc, các đoàn thể quần chúng như thanh niên, phụ nữ, nông hội đã lớn mạnh không ngừng, góp phần quan trọng vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở
địa phương.

Trong những năm 1954-1957, thanh niên, phụ nữ đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác tuyên truyền những chính sách của Đảng trong nhân dân: chính sách khoan hồng, chính sách tự do tín ngưỡng, đoàn kết dân tộc… Ngoài ra thanh niên, phụ nữ còn có những hoạt động đóng góp không nhỏ vào công tác xóa mù chữ, cứu đói cứu rách và ổn định sản xuất ở địa phương.

Trong cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) các thành phần kinh tế, các đoàn thể quần chúng đã có những đóng góp quan trọng vào sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, phong trào hợp tác hóa, thanh toán nạn mù chữ…ở
địa phương.

Năm 1959, đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình “Hội mùa thanh niên” với sự tham gia của 2.200 đoàn viên thanh niên; tổ chức học tập quán triệt thư của Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, có 7.097 đoàn viên tham dự…Trong sản xuất nông nghiệp, thanh niên làm được trên 1 triệu gánh phân, cử 3.434 thanh niên tham gia đắp đê, làm thủy lợi, trồng được 66.823 cây lưu niệm…

Hội phụ nữ đã vận động hội viên làm được 86.857 gánh phân, đóng góp 4.857 công cho thủy lợi.

Cuối tháng 1-1959, Mỹ-Diệm tàn sát đẫm máu hàng ngàn người yêu nước ở trại tập trung Phú Lợi. Trước tội các tàn bạo của chúng, các đoàn thể quần chúng huyện Yên Lạc biểu lộ sự căm phẫn bằng nhiều hình thức: tổ chức các cuộc mít tinh; lấy hàng chục ngàn chữ ký và kẻ 140.070 khẩu hiệu phản đối, gửi 260 bưu thiếp vào Nam, quyên góp tiền ủng hộ Phú Lợi…

Với những thành tích đã đạt được trong gần 7 năm (1954-1960), các đoàn thể quần chúng huyện Yên Lạc đã có 45 đơn vị, 82 cá nhân được nhận giấy khen của tỉnh và huyện, có 209 cá nhân được bình bầu lao động tiên tiến.

Trong thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I, được sự lãnh đạo, quan tâm của các cấp ủy đảng huyện Yên Lạc, các đoàn thể quần chúng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào thực hiện kế hoạch chung của
toàn huyện.

Năm 1962, Hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo tổ chức đại hội ở 13 xã, bầu được 157 người vào Ban Chấp hành. Công tác tư tưởng chính trị được coi trọng, Hội thường xuyên mở các đợt học tập chủ trương chính sách của Đảng cho chị em; phát động các phong trào thi đua sản xuất như: mỗi người làm việc bằng 2, thi đua 5 tốt…

Trong 5 năm từ 1961-1965, phụ nữ đã làm được 137.935 tấn phân, đào đắp 605.831m3 đất thuỷ lợi, trồng được 9.740 cây các loại và ươm 15 vườn cây con, gửi tiền tiết kiệm được 3.286đ, tổ chức 68 nhóm, vườn trẻ với 3.118 em, cho các mẹ yên tâm sản xuất. Đặc biệt trong năm 1964, Hội phụ nữ đã huy động 8000 chị em tham gia vận chuyển lương thực, làm việc 1 ngày bằng 2, 3 ngày… Ngoài ra còn có 337 chị em tham gia Ban quản trị, Ban kiểm soát, đội trưởng, đội phó sản xuất của các hợp tác xã, vai trò phụ nữ được đề cao. Tính đến cuối năm 1965, đã có 55 đơn vị và 3.792 phụ nữ đạt tiêu chuẩn 5 tốt. Tháng 3-1965, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “3 đảm đang” (đảm đang sản xuất và công tác; đảm đang gia đình; đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu). Phụ nữ Yên Lạc đã tích cực tham gia.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên huyện và Ban chấp hành chi đoàn các xã được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Huyện đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua sản xuất giỏi để chống Mỹ, như “Chào mừng ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn; thi đua “Vượt mức kế hoạch nhà nước 5 năm lần I” đạt danh hiệu “Trai oanh liệt, gái vẻ vang, ngày làm 2 công, ra đồng trước sáng…công tác tư tưởng chính trị cũng được coi trọng, thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, giáo dục thanh niên dưới nhiều hình thức; học tập thư Bác; Hội nghị liên hoan chiến sĩ xung phong tình nguyện…”.

Thực hiện Chỉ thị 10 của Trung ương Đoàn, năm 1965, Huyện đoàn tiếp tục phát động phong trào thi đua trong thanh niên: noi gương anh Trỗi, thanh niên “3 sẵn sàng” (sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến)…

Hưởng ứng các phong trào, những năm qua thanh niên trong huyện làm được 1.037.072m3 với 389.429 công làm thủy lợi; làm được 384.801 tấn phân các loại; trong đó có 289 thanh niên làm được từ 8 tấn phân trở lên: ươm nhân hàng mẫu bèo hoa dâu, hàng trăm công cụ sản xuất, tổ chức 209 nhóm cấy khéo, cấy đúng kỹ thuật, tham gia lao động xã hội chủ nghĩa ở Đại Lải… Trong phong trào 3 sẵn sàng, năm 1965 đã có hơn 3.260 đơn xin đi bộ đội. Tính đến cuối năm 1965 đã có 669 đoàn viên xuất sắc và chọn được 25 đoàn viên đi dự Đại hội “3 sẵn sàng” ở tỉnh.

Sự trưởng thành của Đảng bộ Yên Lạc được thể hiện trong vai trò lãnh đạo các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong gần 12 năm (1954-1965) là điều đã được khẳng định. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ cũng bộc lộ những hạn chế: công tác xây dựng Đảng giai đoạn
1958-1960 còn yếu; sinh hoạt chi bộ còn thất thường, đấu tranh nội bộ chưa cao, công tác khen thưởng chưa kịp thời, kỷ luật chưa nghiêm, công tác phát triển Đảng chưa được chú ý thường xuyên, còn tư tưởng hẹp hòi…

Mặc dù còn một số thiếu sót, hạn chế nhưng nhìn chung từ 1954 đến 1965, Đảng bộ Yên Lạc đã có những bước trưởng thành vượt bậc, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội được tích lũy thêm, tính tiền phong, gương mẫu được phát huy, quan hệ với nhân dân ngày thêm gắn bó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Sự lãnh đạo của Đảng bộ thực sự là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Yên Lạc trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, thực hiện kế hoạch 5 năm lần I.

 

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015

 

Ngày đăng: 01/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*