Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1961-1965)

III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1961-1965)

 

Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã đề ra đường lối cách mạng Việt Nam với hai nhiệm vụ chiến lược: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần thứ I với mục tiêu: Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Tháng 3-1961, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II (vòng 2) đã họp và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của tỉnh, tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Phát triển nông nghiệp, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp; phấn đấu đưa một số hợp tác xã đủ điều kiện lên bậc cao; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền các đoàn thể quần chúng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới.

Sau 3 năm thực hiện phong trào hợp tác hoá và cải tạo công thương nghiệp (1958-1960), kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Yên Lạc có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tình hình hợp tác xã cũng còn những nhược điểm và tồn tại: Trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa của xã viên còn thấp; tinh thần tập thể, ý thức tổ chức của xã viên chưa cao; trình độ cán bộ hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều hợp tác xã chưa xây dựng được kế hoạch sản xuất cả năm; nhiều ngành nghề chưa được chú ý phát triển; nạn tham ô lãng phí còn phổ biến…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và từ những ưu khuyết điểm của phong trào hợp tác hoá và cải tạo công thương nghiệp cũng như thực trạng của các hợp tác xã hiện nay, Huyện uỷ Yên Lạc đã đề ra phương hướng trong năm tới:

- Phát triển nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh phát triển thương nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp.

- Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, tạo nền sản xuất toàn diện.

- Đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá – xã hội.

- Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh.

- Tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.[1]

Do ảnh hưởng của thu hoạch vụ mùa 1961 và vụ
Đông – Xuân 1962 đạt thấp, do một số ban quản trị hợp tác quan liêu hách dịch, tài chính không công khai, khi chia lãi không dựa trên chính sách 3 khoán để thực hiện, giá trị ngày công của xã viên ngày càng thấp nên cuối năm 1961, đầu năm 1962 đã có 314 hộ ở 15 xã xin ra khỏi hợp tác xã[2].

Trước tình hình đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các xã tiến hành củng cố, kiện toàn và bầu lại 14 ban quản trị hợp tác xã; tổng kết hoạt động của hợp tác xã năm 1961 bình bầu đơn vị tiên tiến; chỉ đạo việc thực hiện chế độ 3 khoán một cách nghiêm túc; liên tục mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã; kết hợp với tuyên truyền giáo dục cho xã viên nâng cao ý thức làm chủ, coi hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ; vận động xã viên góp vốn vào hợp tác xã; phát động phong trào cải tiến quản lý kỹ thuật, cải tiến công cụ; chuẩn cho việc chuyển các hợp tác xã từ bậc thấp lên bậc cao.

Sau khi được củng cố, kiện toàn, sản xuất trong các hợp tác xã nông nghiệp đã đi vào ổn định và phát triển, tư tưởng xã viên phấn khởi thông suốt, không khí làm việc sôi nổi đã trở lại. Trong 4 năm 1961-1964, Yên Lạc đã nâng vòng quay sử dụng đất từ 1,6 lần/năm lên 2,07 lần/năm, diện tích gieo trồng tăng 2,7%, sản lượng hoa màu tăng 13%, riêng lúa bình quân hàng năm tăng 7,3%, đưa lương thực bình quân đầu người từ 364kg/người (1961) lên 449kg/người (1964). Đời sống nhân dân được cải thiện một bước. Đã có 1954 hộ xin vào hợp tác xã, đưa tỷ lệ vào hợp tác xã từ 85% (1960) lên 96,7% (1964)[3].

Trong chăn nuôi, Yên Lạc thực hiện tốt khẩu hiệu không để một con trâu bò nào chết vì đói rét, dịch bệnh. Năm 1964, các hợp tác xã đã vận động xã viên đan được 1.881 áo chống rét và che kín 2.500 chuồng trại của trâu bò, đảm bảo chế độ ăn uống, bồi dưỡng thêm cháo, cám, khoai cho trâu già yếu. Trong công tác này đã xuất hiện những điển hình chăn nuôi giỏi như em Bùi Văn Kình ở xã Hồng Châu, 3 lần nuôi bò gầy trở thành bò béo[4]. Sang năm 1963, Yên Lạc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Ngày 28-9-1963, xã Hồng Châu là đơn vị được Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm.

Tính đến hết năm 1964, cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã vòng 1 ở Yên Lạc đã hoàn thành. Ý thức làm chủ, trình độ quản lý hợp tác xã của cán bộ, đảng viên, xã viên đã được nâng cao thêm một bước; chi bộ đã xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, củng cố hợp tác xã và phát triển sản xuất; cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường, từng bước đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp như máy bơm, máy tuốt lúa, máy xát… Huyện đã đào tạo được 417 cán bộ trung, sơ cấp kỹ thuật; xây dựng các công trình thủy nông. Các xã trọng điểm lúa đã hoàn thành việc lập quy hoạch, khoanh vùng thủy lợi với tổng khối lượng đào đắp là 2.935,989m3 đất đá; các hợp tác xã còn vận động xã viên trồng được hàng trăm ngàn cây các loại, cùng với hàng triệu viên gạch, hàng vạn tấn vôi, hàng trăm tấn xi măng. Trong đó nổi lên những hợp tác xã điển hình như Ngọc Long (Hồng Châu) điển hình trồng cây, Phương Trù làm thuỷ lợi cải tạo đồng ruộng[5]. Ngọc Long được Chính phủ tặng danh hiệu “Hợp tác xã có phong trào trồng cây khá nhất vùng đồng bằng toàn miền Bắc”, được thưởng 3 Huân chương Lao động. Ngọc Long vinh dự đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng (28-8-1963), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tố Hữu (13-5-1964) về thăm và nhắc nhở: Cần đẩy mạnh hơn nữa việc trồng cây công nghiệp[6].

Trong cải tiến công cụ, các hợp tác xã ở Yên Lạc đã phát động phong trào “5 bỏ, 5 dùng”, là bỏ gánh dùng xe thuyền, bỏ néo dùng bừa lăn, bỏ quạt tay dùng quạt hòm, bỏ lượm nhỏ dùng bó to và bỏ sàng dùng sảo. Toàn huyện đã sử dụng 197 quạt hòm, 240 trục lăn lúa, 1.143 xe vận chuyển, 543 thuyền. Huyện Yên Lạc đã xây dựng được 41 tổ đóng công cụ cải tiến2; xuất hiện nhiều điển hình trong cải tiến nông cụ như đảng viên Nguyễn Thị Sức, đã vận động bà con sử dụng cào cỏ Nghệ An, xe cút kít vào sản xuất…[7].

Công tác phòng chống sâu bọ bảo vệ mùa màng đạt kết quả tốt. Hàng năm, huyện đều phát động nhiều đợt bắt sâu, chuột ở quy mô huyện, xã, thôn. Như ngày 5-7-1963, Yên Lạc đã phát động “đêm hoa đăng bắt bướm” có gần 25.000 người tham gia, bắt được 698kg bướm, bảo vệ hàng ngàn mẫu lúa. Xã Hiệp Lực trong tháng 9-1963 đã đánh bả diệt được 4.000 con chuột[8]...

Phong trào làm phân chăm bón lúa và hoa màu diễn ra sôi nổi, với sự tham gia tích cực của nhân dân và các đoàn thể quần chúng thanh niên, phụ nữ… Trong tháng 8-1964, thanh niên đã làm được 4.383 tấn phân; đặc biệt em Nguyễn Quang Sáu, học sinh lớp 4 (14 tuổi) ở hợp tác xã Yên Tâm (Hiệp Lực) trong 5 ngày rưỡi làm được 11 tấn phân…[9]

Công tác tu bổ và bảo vệ đê điều được Huyện uỷ, chính quyền hết sức quan tâm. Tháng 2-1965, Huyện uỷ đã phát động phong trào thi đua noi gương liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, phấn đấu hoàn thành vượt mức khối lượng và thời gian đắp đê. Trong 12 ngày toàn huyện đã đào đắp được 40.694m3 đất, vượt kế hoạch 13% và vượt thời gian dự định nửa tháng. Như vậy, Yên Lạc là huyện thứ 2 trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tu bổ đê điều, mỗi khi sắp đến mùa lũ lụt, lãnh đạo huyện cũng thường xuyên đi kiểm tra từng quãng đê và phân công các huyện uỷ viên, uỷ viên Uỷ ban hành chính mỗi người phụ trách từng quãng đê. Tại các điếm canh đê, cả ngày lẫn đêm đều có dân quân canh gác, với đầy đủ phương tiện như xẻng, cuốc, bồ. Các xã ven đê đều tu sửa lại thuyền và có kế hoạch phòng khi bất trắc xảy ra.

Trong làm nghĩa vụ với Nhà nước, Yên Lạc luôn là huyện hoàn thành sớm nhất trong tỉnh. Đặc biệt trong năm 1964, huyện đã vượt mức 80 tấn thóc bán ngoài nghĩa vụ cho Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi về công tác này.

Bước sang năm 1965, năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm lần thứ I, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh hoành hành nhưng với sức mạnh tập thể, sự đoàn kết nhất trí của Đảng bộ và nhân dân, tập trung biện pháp thâm canh và bước đầu đưa khoa học kỹ thuật vào từng khâu sản xuất nên năng suất, sản lượng hoa màu và lương thực của Yên Lạc đều đạt và vượt mức kế hoạch từ 1-2,5%. Có 36 hợp tác xã đạt năng suất từ 5 tấn/ha trở lên, đặc biệt có một số hợp tác xã như Dân Trù, Lâm Xuyên đạt trên 3 tấn/ha/vụ[10] (trên 5 tấn/ha/năm). Toàn huyện Yên Lạc đạt năng suất bình quân 5.016 tấn/ha, cao nhất tỉnh. Ngày 28-2-1965, Lâm Xuyên đã vinh dự được đón Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn về thăm và xã viên hợp tác xã đã hứa với đồng chí sẽ đưa năng suất vụ sau lên 3,5 tấn/ha/1vụ.

Chăn nuôi tập thể và gia đình có nhiều tiến bộ, hầu hết các hợp tác xã và gia đình đều chăn nuôi. Đàn trâu có 3.138 con, đạt 105%; đàn bò có 3000 con, đạt 91,7%, đàn lợn có 28.794 con, đạt 110,7% kế hoạch. Ngoài ra các loại gia cầm đều đạt kế hoạch và vượt kế hoạch và vượt năm 1964, bình quân thực phẩm đầu người năm 1965 tăng hơn năm 1964 là 3,5%. Điển hình trong công tác chăn nuôi là xã Trung Kiên năm 1965 đã bán cho Nhà nước 3 tấn thịt lợn, đạt 100%
kế hoạch.

Cho đến 20-11-1963, Yên Lạc đã hoàn thành nộp nghĩa vụ lương thực với Nhà nước, là một trong 4 huyện hoàn thành sớm nhất tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở còn bán cho Nhà nước 400 tấn thóc ngoài nghĩa vụ.

Đến tháng 12-1965, huyện Yên Lạc đã hoàn thành 100% việc chuyển các hợp tác xã từ bậc thấp lên bậc cao. Về cơ bản không còn hợp tác xã kém, số hợp tác xã khá và trung bình tăng lên. Cùng thời gian này, các hợp tác xã đã tiến hành bầu lại 52 ban quản trị và ban kiểm soát, đang tích cực chuẩn bị làm tiếp đợt 2 cải tiến quản lý hợp tác xã. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là do thiên tai và ảnh hưởng của chiến tranh, Yên Lạc vẫn giành thắng lợi toàn diện và phát triển nông nghiệp.

Cùng với cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, chủ trương của tỉnh là phát triển công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt tinh thần trên, từ đầu năm 1962, Huyện uỷ, chính quyền huyện đã liên tục tổ chức các hộ công thương nghiệp học tập chính sách của Đảng và Nhà nước về sản xuất và kinh doanh theo đường lối công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, trên 90% tổng số hộ công thương nghiệp tham gia học tập. Qua học tập và qua kết quả thực tế của một số hộ đi vào làm ăn tập thể, các thợ thủ công và thương nhân đều thấy vào hợp tác xã là có lợi và cần thiết.

Bên cạnh việc giáo dục tuyên truyền, huyện đã quản lý chặt chẽ những người buôn bán tự do và thị trường, nhằm tập trung lực lượng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ năm 1961-1965, đã có 300 hộ vào hợp tác xã thủ công, mua bán và 225 người buôn bán tự do về sản xuất nông nghiệp.

Do có chủ trương đúng đắn, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể xã viên hợp tác xã nên sau khi củng cố, cải tạo sản xuất thủ công nghiệp trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Các hợp tác xã thủ công đã xã hội, cải tiến được hàng ngàn sản phẩm phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp như cày, bừa, cào cỏ, xe cút kít… hợp tác xã đan mây Minh Tân, trong năm 1963 đã sản xuất được 410 chiếc ghế mây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, vượt 2,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất thủ công nghiệp 1964, 1965 ước đạt gần 2 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Ngành thương nghiệp, mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán, trong những năm qua hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, phục vụ kịp thời nhân dân, nhất là trong những dịp lễ tết. Từ năm 1964, thương nghiệp tập thể đã chủ động tìm thêm nguồn hàng ngoài kế hoạch và đem hàng xuống tận thôn xóm phục vụ nhân dân, nhất là những mặt hàng khan hiếm. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu 1964, đã bán được 1.403.371 đồng, đạt 103,5% kế hoạch [11].

Công tác thu mua nông sản thực phẩm trong 2 năm 1964, 1965 đều đạt và vượt kế hoạch: lợn hơi đạt 205%; lạc vỏ 134,1%; đậu xanh 147%; đậu tương 200%; gà vịt 128%; cá đạt 155%...

Do kinh doanh có hiệu quả, đời sống xã viên được nâng lên, số người xin vào hợp tác xã mua bán ngày càng đông. Năm 1961, Yên Lạc được tỉnh công nhận là 1 trong 3 huyện làm tốt công tác phát triển xã viên. 2 năm 1962, 1964, hợp tác xã mua bán đã phát triển được 529 xã viên và 545 cổ phần.

Ngân hàng, tín dụng hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác huy động vốn, cho vay phục vụ sản xuất và thu nợ… Trong 2 năm 1962, 1964 đều đạt trên 70% kế hoạch. Riêng năm 1965 đạt 100% kế hoạch.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế…được Huyện ủy, chính quyền hết sức quan tâm, nhằm từng bước nâng cao dân trí, cải thiện một bước đời sống cho nhân dân. Mặc dù trong 5 năm qua, Yên Lạc còn nhiều khó khăn về đầu tư trang thiết bị, kết cấu hạ tầng…nhưng sự nghiệp văn hóa, xã hội đã thực sự có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy, huyện Yên Lạc đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào bổ túc văn hóa: sử dụng tốt lực lượng giáo viên chuyên trách; tổ chức các hình thức thích hợp với từng loại đối tượng như mở lớp học tập trung, bán tập trung xuống tận các xã và hợp tác xã. Ngoài ra các xã và hợp tác xã còn có những đãi ngộ riêng như quyền lợi về công điểm, miễn dân công và công thủy lợi cho giáo viên bổ túc văn hóa… Năm 1962, huyện còn tăng cường cho các xã 200 giáo viên.

Vì vậy trong 5 năm 1961-1965, Yên Lạc đã có 3.610 người học xong lớp 3, 4 trong đó tỷ lệ học xong lớp 4 chiếm 81,9%; số người học xong lớp 1, 2 là 12.715 người, tỷ lệ học xong lớp 2 chiếm 80,8%. Trong 17 xã của huyện có 15 xã được công nhận là hoàn thành kế hoạch. Đầu tháng 11-1965, Yên Lạc được tỉnh công nhận là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm lần thứ nhất trước ngày 2-9-1965.

Ngày 8-5-1964, xã Tam Hồng (Yên Lạc), xã khá nhất tỉnh về bổ túc văn hóa và cũng là xã có hợp tác xã nông nghiệp Lâm Xuyện đạt 3 tấn/ha/1 vụ, đã được vinh dự đón Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Trưởng Ban bổ túc văn hóa và thanh toán mù chữ Trung ương về thăm. Bác Tôn đã khen ngợi thành tích bổ túc văn hóa và sản xuất của Tam Hồng, đồng thời căn dặn: cán bộ và nhân dân Tam Hồng cần phát huy hơn nữa thành tích để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh và đều hơn.

  Cũng với những thành tích của bổ túc văn hóa, các lớp học phổ thông ngày càng đông học sinh, chất lượng được nâng lên, các lớp tiên tiến ngày càng nhiều, tỷ lệ học sinh lên lớp cao. Trong 2 năm 1962, 1964 tỷ lệ lên lớp ở cấp I đạt 86,5%, cấp II đạt 87%, đặc biệt năm 1965, tỷ lệ lên lớp cấp I và II đạt 98%, được xếp vào loại khá thứ 2 của tỉnh. Năm 1962, trường cấp II Yên Lạc được Ty giáo dục
khen thưởng[12].

Số các em theo học mẫu giáo và vỡ lòng ngày càng tăng, chất lượng giáo dục được nâng lên, số em thi từ vỡ lòng lên lớp 1 vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt chú trọng. Huyện thường xuyên mở các đợt tuyên truyền phòng bệnh, vệ sinh trong nhân dân, đào tạo hàng chục cán bộ y tế có trình độ trung cấp, sơ cấp. Đến năm 1964, 100% số xã đã xây dựng được trạm y tế. Toàn huyện có 103 cán bộ y tế, 57 nữ hộ sinh, 245 vệ sinh viên. Các hợp tác xã đã thành lập 138 tủ thuốc, túi thuốc, thường xuyên có cán bộ y tế làm nhiệm vụ hướng dẫn vệ sinh và chăm lo bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Vì vậy, trong 5 năm 1961-1965, trên địa bàn huyện không có bệnh dịch lớn xảy ra. Phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe được duy trì và phát triển rộng khắp trong huyện, với các môn: bơi lội, bắn súng, bóng chuyền, bóng bàn…

Hoạt động văn nghệ được duy trì thường xuyên, các đội văn nghệ của các xã và huyện đã biểu diễn nhiều buổi phục vụ quần chúng trong các buổi mít tinh, lễ, hội. Phòng Văn hóa đã tổ chức 22 buổi triển lãm, phục vụ 4.500 lượt người, phát hành 85.539 ấn phẩm sách báo, đạt 106%
kế hoạch.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, năm 1964, Yên Lạc đã tiến hành tổng kết công tác thương binh liệt sỹ. Huyện đã giải quyết chính sách cho 12 gia đình liệt sỹ còn lại, cấp tiền tuất cho 7 gia đình và 4 quân nhân mất tích. Đến nay đã có 8 xã có biện pháp cụ thể giúp đỡ các gia đình chính sách. Trong 2 năm 1964, 1965 huyện đã trợ cấp hàng ngàn đồng cho vay hàng chục ngàn cân thóc cho các hộ khó khăn và chính sách. Trong các ngày lễ Tết, các xã đều tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách một cách chu đáo.

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, Huyện ủy rất chú trọng tới việc nâng cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân. Trong những năm qua, huyện đã mở hàng chục lớp bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đạt kết quả tốt; hoàn thành việc tổng kết 10 năm xây dựng dân quân; mở cuộc vận động cải tiến quản lý dân quân…và đặc biệt là thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng dân quân. Vì vậy, Yên Lạc luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự, chính trị, công tác nghĩa vụ quân sự, bổ sung quân thường trực cho tỉnh…, chất lượng, số lượng dân quân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, công tác phòng không nhân dân cũng được đặc biệt chú trọng. Huyện ủy chỉ đạo và kiểm tra các xã đào giao thông hào, hầm trú ẩn trong nhà dân, nơi công cộng… Trong tháng 11.1965, huyện đã phát động chiến dịch phòng không nhân dân trong toàn huyện, đào được 16.545 hầm trú ẩn gia đình, 12.588 hầm trú ẩn công cộng, 182.000m giao thông hào, 27 trận địa bắn máy bay…

Đầu năm 1962, bọn phản động đội lốt tôn giáo tăng cường hoạt động phá hoại, như đốt trụ sở hợp tác xã mua bán ở Hồng Phương, lấy cắp dây điện thoại ở Minh Tân, tuyên truyền Mỹ - Diệm sẽ đánh ra miền Bắc…nhằm gây hoang mang trong nhân dân và mất trật tự an ninh ở địa phương. Nguy hiểm hơn, bọn chúng còn cấu kết với bọn phản động ở nơi khác như Hà Nội, Hải Phòng.

Trước tình hình đó, huyện đã cử cán bộ về cơ sở nghiên cứu tình hình, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh như Nghị quyết 186, 39, Chỉ thị 32, 96 của Trung ương, Nghị quyết 42 của tỉnh và 7 nội dung bảo vệ trị an… Huyện đã trấn áp kịp thời và xử lý thích đáng bọn phản động: gọi lên giáo dục, cảnh cáo, kiểm điểm trước dân 50 tên bắt 26 tên, tập trung cải tạo 7 tên, lập hồ sơ 136 tên, …ổn định kịp thời an ninh trật tự xã hội để nhân dân yên tâm sản xuất.

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc đã khắc phục mọi khó khăn đạt được những kết quả khá toàn diện: hoàn thành tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và công thương nghiệp; hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quốc phòng, an ninh được củng cố…

Với những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, Yên Lạc đã vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và động viên như Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lê Duẩn, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Phạm Hùng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, đồng chí Tố Hữu…và Đoàn đại biểu anh hùng, dũng sĩ miền Nam… Một số xã và hợp tác xã của Yên Lạc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động. Trong đó hợp tác xã Lâm Xuyên (Tam Hồng) được tặng Huân chương lao động hạng Hai; xã Hồng Châu và hợp tác xã Ngọc Long (Hồng Châu) được tặng Huân chương lao động hạng Ba. Cũng trong thời gian này, 11 hợp tác xã của Yên Lạc cũng được tỉnh công nhận là đơn vị
tiên tiến.

 [1], Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1962.

1 Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1962

[3] Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1964.

[4] Báo Vĩnh Phúc 1961.

[5] Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1964.

[6] Báo Vĩnh Phúc ngày 20-5-1964.

[7] Báo Vĩnh Phúc năm 1964.

[8] Báo Vĩnh Phúc ngày 01/5 và 05/7/1963.

[9] Báo Vĩnh Phúc năm 1961.

[10] Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1965.

[11] Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1962, 1964, 1965.

[12] Báo cáo của Huyện ủy Yên Lạc năm 1962, 1964, 1965.

 

Ngày đăng: 01/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*