Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên lạc làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Mặc dù có nhiều điểm mới, song đến nay các địa phương đã hoàn tất công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ. Phát huy truyền thống quê hương, huyện Yên Lạc tiếp tục là địa phương tiêu biểu trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2016 của tỉnh.

 

Yên Lạc là huyện kinh tế phát triển mạnh, có nhiều làng nghề tập trung thu hút phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ vào làm, với mức lương khá cao, ổn định. Do đó ở nhiều hộ gia đình xuất hiện tâm lý không muốn con đi bộ đội. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, Ban CHQS huyện Yên Lạc đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tập trung làm tốt công tác quản lý nguồn, đặc biệt là quản lý đội ngũ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đảm bảo từ khâu lập danh sách đến xét duyệt phẩm chất chính trị được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng trên cơ sở thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.

Văn Tiến là một trong những xã có truyền thống trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, công tác tuyển quân của xã Văn Tiến luôn có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Cơ quan quân sự, công an, các tổ chức đoàn thể và Đài truyền thanh địa phương tích cực tuyên truyền những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên và truyền thống của quê hương, đất nước. Qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện nghĩa vụ của công dân.

Với phương châm “3 gặp, 4 biết” Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Văn Tiến đã cử cán bộ về địa phương gặp gỡ chính quyền, tiếp xúc gia đình và thanh niên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc trong công tác tuyển quân để nhân dân hiểu và vận động con em mình thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 14/14 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Để làm tốt hơn nữa công tác tuyển quân, thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc tiếp tục lãnh, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Lễ giao nhận quân năm 2016 bảo đảm đúng theo quy định, xứng đáng là một trong những điểm sáng của tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ./.

KL

 

Ngày đăng: 22/02/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*