Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực văn bản uỷ quyền nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực

- Hợp đồng uỷ quyền;

- Chứng minh thư nhân dân của người uỷ quyền;

- Giấy báo nhận tiền (danh sách cấp tiền).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Trả ngay trong ngày

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Lệ phí chứng thực: 10.000 đồng/bản

(Thông tư liên tịch số: 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001)

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Hợp đồng uỷ quyền;

Phiếu yêu cầu chứng thực;

(Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Văn bản xác nhận

File đính kèm: mauso31.doc