Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho tặng nhà ở và quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)

- Hợp đồng cho tặng nhà ở và quyền sử dụng đất. (Bản chính, bản sao)

- Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Các giấy tờ khác có liên quan

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 - Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh không quá 3 ngày

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Lệ phí chứng thực văn bản: 10.000đ

(Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/TTLT-BTC ngày 21/11/2001 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí lệ phí công chứng, chứng thực)

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Phiếu yêu cầu chứng thực (Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Lời chứng

File đính kèm: mauso31.doc