Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực ủy quyền đăng ký xe
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe máy

- Giấy uỷ quyền (03 bản)

- Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

01 ngày làm việc khi nhận đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Lệ phí chứng thực hợp đồng cho thuê nhà: 10.000đ

(Thông tư liên tịch số  93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Phiếu yêu cầu chứng thực

(Thông tư số 03/2001/TT-TPCC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản chứng thực

File đính kèm: mauso31.doc