Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (theo mẫu)

- Xuất trình Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 

UBND cấp xã
Lệ phí

  Lệ phí đăng ký hộ tịch: 10.000đ/ trường hợp

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 

Quyết định hành chính