Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung, điều chỉnh hộ tịch đăng ký tại UBND cấp xã trước đây
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh (bản chính) của người cần thay đổi và các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 5 ngày, nếu cần xác minh thì thời gian xác minh không quá 5 ngày

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính