Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký lại việc tử
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu)

- Bản sao Giấy khai tử đã được cấp trước đây (nếu có). Trường hợp đăng ký lại tại Uỷ ban nhân dân xã, không phải nơi đăng ký khai tử trước đây thì Tờ khai phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, nơi đã đăng ký về việc đã đăng ký khai tử trước đây (trường hợp không xuất trình được bản sao được cấp hợp lệ trước đây)  hoặc xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người đi đăng ký lại việc tử.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 Trong  ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

 

UBND cấp xã
Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Tờ khai đăng ký lại việc tử

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy Chứng tử Bản chính đăng ký lại