Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp bản sao giấy chứng tử
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định (trường hợp gửi qua đường bưu điện thì gửi trả lại)

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 - Trực tiếp tại UBND cấp xã

- Qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Sổ hộ khẩu gia đình, các giấy tờ liên quan đến việc tử

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 

Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc: 2.000đ/TH (Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)
Tên mẫu đơn tờ khai

 

Không
Yêu cầu thực hiện

 

Không
Kết quả thực hiện

 Bản sao Giấy chứng tử