Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mẹ là công dân Việt Nam
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng sinh

- Giấy xác nhận về việc chưa được dăng ký khai sinh ở nước trẻ được sinh ra hoặc cam kết của người mẹ về việc chưa đăng ký khai sinh cho trẻ ở nước ngoài

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)

- Xuất trình giấy CMTND của người đi khai sinh

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

Trẻ em chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài

Kết quả thực hiện

 Giấy khai sinh (bản chính)