Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần ( ngày lễ nghỉ )

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận Bản chính giấy đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy tờ liên quan chứng minh việc đăng ký kết hôn

- Giấy chứng minh thư nhân nhân, hoặc thẻ căn cước công dân

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc: 2.000 đ/TH (Nghị định số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc) về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản sao giấy chứng nhận kết hôn