Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc Giấy xấc nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu);

- Xuất trình Chứng minh thư nhân dân của 2 bên nam nữ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

  5 ngày. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( Mẫu STP/HT-2006-KH.1; Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)

Yêu cầu thực hiện

  Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt (Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005)

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

  Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; 

- Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; hiệu lực từ ngày 01/4/2006

- Thông tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008

- Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.