Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giáo dục & Đào tạo
Tên thủ tục
Xét hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị hỗ trợ (tự viết, có xác nhận Ủy ban nhân dân xã) 

Một trong các giấy tờ công nhận người có công (bản sao) 

Biên bản họp xét của thôn 

Biên bản họp xét đề nghị của hội đồng xác nhận Ủy ban nhân dân xã 

Ảnh hiện trạng nhà ở (02 ảnh cỡ 9 x 12) 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 

Quyết định 104/1999/QĐ-TTG về chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành 

Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành