Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết phiếu hẹn (nếu cần) - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ 

- Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện thì bản sao -Giấy CMND hoặc Hộ chiếu phải được chứng thực hợp lệ 

- Giấy ủy quyền được chứng thực hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên 

a) Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 - Trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo -Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện) 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

d Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Lệ phí

 2.000đ/bản (theo Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND, ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh )

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản sao giấy tờ hộ tịch 

Căn cứ pháp lý

 

 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch