Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giáo dục & Đào tạo
Tên thủ tục
Cấp lại bằng tốt nghiệp THCS
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp (tự viết);

- Giấy CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân khác

- Ảnh

- Nếu có thay đổi Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh phải kèm theo Quyết định về thay đổi cải chính hộ tịch của cấp có thẩm quyền

b) Số lượng hồ sơ 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 - Bằng