Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giáo dục & Đào tạo
Tên thủ tục
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS đối với người không có bản chính
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin cấp bản sao (Tự viết)

- Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác (học bạ, sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác);

- Ảnh 3x4 dán bằng.

Thời hạn giải quyết

 3 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b. Cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Phí cấp bản so bằng tốt nghiệp THCS: 2.000đ/bằng tốt nghiệp

(Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Căn cứ pháp lý