Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài nguyên - Môi trường
Tên thủ tục
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn/ - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Bước 5 

Công chức tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho cá nhân theo giấy hẹn 

Bước 6 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm

Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 15/ĐK) 

Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực) 

Chứng minh nhân dân (bản phôtô có công chứng) 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) 

Biên bản kiểm tra hiện trạng 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất 

b) Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

 

 

 

Thời hạn giải quyết

 Thời gian 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc người phân cấp thực hiện: không

c) Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

d) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Lệ phí

 - 20.000đồng/1 giấy chứng nhận đối với khu vực không phải khu vực nông thôn.

- 10.000đ/ 1 giấy chứng nhận đối với khu vực nông thôn 

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn xin cấp đổi GCNQSD đất theo mẫu 15/ĐK (thông tư số 09/2007/TT - BTNMT ngày 02/08/2007) 

Mẫu đơn.doc 

 

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 

 

Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 

Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 95/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành 

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 1203/2008/QĐ-UBND miễn, sửa đổi phí, lệ phí kèm theo Quyết định 55/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành