dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2021
(Từ ngày: 27/09/2021 - Đến ngày: 03/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 27/09/2021
Thứ ba 28/09/2021
Thứ tư 29/09/2021
Thứ năm 30/09/2021
Thứ sáu 01/10/2021
Thứ bảy 02/10/2021
Chủ nhật 03/10/2021