dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 17 năm 2021
(Từ ngày: 19/04/2021 - Đến ngày: 25/04/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 19/04/2021
08h - 11h30PCT Nguyễn Lê Huy, CVP: Họp Ban đại diện ngân hành chính sách xã hội
13h30 - 17hCT, CPCT, CVP: Giao ban Thường trực Huyện ủy
Thứ ba 20/04/2021
07h30 - 11h30Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021
08h - 11h30PCT Hà Thái Dương: Họp UBND tỉnh nghe sở Tài nguyên và môi trường báo cáo tổng kết NQ 201/2015/QN-HĐND ngày 22/12/2015 và NQ 11/2018/QN-HĐND ngày 9/7/2018 của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng
08h - 11h30Lãnh đạo UBND huyện, đ/c Tâm PCVP: Họp sở ngoại vụ tổng kết công tác vận động viện trợ phi chính phủ
09h - 11h30PCT Nguyễn Lê Huy: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh
14h - 17hChủ tịch UBND huyện: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai 2020
14h - 17hThủ trưởng các cơ quan: TNMT, KTHT, BTGPMB, BQLDA, VP: Đi thực tế giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Đê tả Sông Hồng kết hợp với giao thông
14h - 17hTV BCĐ, UBBC: Hội nghị sơ kết công tác bầu cử
14h - 17hLãnh đạo UBND huyện: Báo cáo lập quy hoạch sử dụng đất Quốc phòng thời kỳ 2021-2030
14h - 17hTV UBBC: Hội nghị xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện
Thứ tư 21/04/2021
08h - 17hNghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3
Thứ năm 22/04/2021
07h30 - 11h30Lãnh đạo UBND huyện: Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử của tỉnh
08h - 11h30Lãnh đạo UBND huyện: Họp về việc xem xét trực tiếp kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát
08h - 11h30PCT Hà Thái Dương: Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Nguyễn Văn Đọn
14h - 17hPCT Hà Thái Dương: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Trung Kiên
Thứ sáu 23/04/2021
07h30 - 11h30Lãnh đạo UBND huyện: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Định
07h30 - 11h30Lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin năm 2021
07h30 - 11h30Chủ tịch UBND huyện: Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 4/2020
07h30 - 11h30Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện: Họp giao ban UBND huyện
08h - 11h30PCT Nguyễn Lê Huy: Họp trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư...
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh về giảng lớp cấp ủy, bí thư chi bộ
14h - 17hLãnh đạo UBND huyện: Kiểm tra an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
14h30 - 17hLãnh đạo UBND huyện: Hội nghị triển khai một số nội dung: - Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 - Phương án bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 - việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
14h30 - 17hLãnh đạo UBND huyện: Hội nghị triển khai thủ tục dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tổng hợp, nhà hàng ăn uống tại khu vực Đồng Đầm thuộc xã Nguyệt Đức
Thứ bảy 24/04/2021
Chủ nhật 25/04/2021