dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2022
(Từ ngày: 16/05/2022 - Đến ngày: 22/05/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 16/05/2022
Thứ ba 17/05/2022
Thứ tư 18/05/2022
Thứ năm 19/05/2022
Thứ sáu 20/05/2022
Thứ bảy 21/05/2022
Chủ nhật 22/05/2022