dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2019
(Từ ngày: 02/12/2019 - Đến ngày: 08/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 02/12/2019
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng làm việc tại cơ quan. Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông họp UBND huyện.
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông,các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn Phòng huyện ủy - HĐND - UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng TNMT... họp rà soát các dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.
Thứ ba 03/12/2019
01h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng giám sát HĐND tỉnh. Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo VP họp UBND tỉnh nghe sở thông tin truyền thông báo cáo việc gửi nhân văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
07h30 - 16h30+ Cả ngày: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông tiếp xúc cử tri.
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng thẩm tra báo cáo HĐND tỉnh. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ họp UBND tỉnh nghe sở xây dựng báo cáo đồ án QHCT 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lạc tại xã Đồng Cương.
Thứ tư 04/12/2019
07h - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng dự khai mạc giải thể thao CLB Hưu trí. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ họp giám sát của HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.
07h30 - 16h30+ Cả ngày: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng tiếp xúc cử tri. Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông làm việc tại cơ quan.
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng làm việc tại cơ quan. Lãnh đạo UBND huyện họp UBND tỉnh nghe sở kế hoạch báo cáo tình hình hợp tác giữa với TP Hà Nội trong thời gian tới.
Thứ năm 05/12/2019
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng dự kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng tiếp xúc cử tri. Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông, các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện,các cơ quan liên quan họp triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông.
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng đi cơ sở nắm tình hình. Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu 06/12/2019
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm của 2 hộ Chương Hạnh, Đạt Nhàn tại thị trấn Yên Lạc. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ họp UBND tỉnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2918 với cấp tiểu học. Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông,các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn Phòng HĐND - UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan họp giao ban UBND huyện.
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông làm việc tại cơ quan .
Thứ bảy 07/12/2019
Chủ nhật 08/12/2019