dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2021
(Từ ngày: 11/01/2021 - Đến ngày: 17/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 11/01/2021
Thứ ba 12/01/2021
Thứ tư 13/01/2021
Thứ năm 14/01/2021
Thứ sáu 15/01/2021
Thứ bảy 16/01/2021
Chủ nhật 17/01/2021