dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2020
(Từ ngày: 19/10/2020 - Đến ngày: 25/10/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 19/10/2020
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy,Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo văn phòng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.Phòng họp tầng 2 Huyện ủy
Thứ ba 20/10/2020
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan liên quan tiếp công dân định kỳ.Trụ sở ban tiếp công dân
Thứ tư 21/10/2020
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo văn phòng, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn họp UBND huyện phiên thường kỳ.Phòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND huyện
Thứ năm 22/10/2020
Thứ sáu 23/10/2020
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo văn phòng, thủ trưởng các cơ quan liên quan họp giao ban UBND huyện.Phòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND huyện
Thứ bảy 24/10/2020
Chủ nhật 25/10/2020