dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2019
(Từ ngày: 24/06/2019 - Đến ngày: 30/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 24/06/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự tiếp xúc cử tri xã Tam Hồng, Yên Đồng. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú dự tòa án nhân dân tỉnh vụ bà Trần Thị Tiến, UBND huyện Yên Lạc là người bị kiện. Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú dự lễ giao quân thực hiện đợt cao điểm đảm bào trật tự an toàn giao thông.... Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ họp Ban pháp chế HĐND. Đ/c Chủ tịch, các Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện giao ban UBND huyện.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Đ/c Chủ tịch, các Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện hp giao ban Thường trực Huyện ủy.
Thứ ba 25/06/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự tiếp xúc cử tri xã Đồng Cương, Bình Định, thị trấn Yên Lạc. Đ/c Chủ Tịch UBND huyện tếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Chủ Tịch UBND huyện dự hội nghị UBND tỉnh thông qua dự thảo bao cáo kiểm toán ngân sách địa phương 2018 của tỉnh.
Thứ tư 26/06/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hoàng Văn Dũng dự tiếp xúc cử tri xã Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ tham gia tập huấn của Sở ngoại vụ phổ biến Chỉ thị 25 về đẩy mạnh nâng tầng đối ngoại đa phương.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú họp UBND tỉnh về thẩm trịnh, điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án nhà máy sơ chế nhựa phế liệu và sản xuất sợ Ployester của cty Khải Thành.
Thứ năm 27/06/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hoàng Văn Dũng dự tiếp xúc cử tri xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Yên Phương. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú họp sở giao thông thống nhất đề xuất kinh phí thực hiện Đề án tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông...
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú làm việc với Tổ khảo sát Thanh tra Chính phủ về hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện họp UBND tỉnh rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thứ sáu 28/06/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hoàng Văn Dũng dự tiếp xúc cử tri xã Hồng Phương, Hồng Châu, Đại Tự. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ họp UBND tỉnh thẩm tra báo cáo KTXH, Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
07h - 17h+ Cả ngày: Đ/c Chủ Tịch, Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú học tập kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại huyện Văn Giang - Hưng Yên.
Thứ bảy 29/06/2019
Chủ nhật 30/06/2019