dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2020
(Từ ngày: 03/08/2020 - Đến ngày: 09/08/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 03/08/2020
Thứ ba 04/08/2020
Thứ tư 05/08/2020
Thứ năm 06/08/2020
Thứ sáu 07/08/2020
Thứ bảy 08/08/2020
Chủ nhật 09/08/2020