dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2019
(Từ ngày: 19/08/2019 - Đến ngày: 25/08/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 19/08/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú dự toà án tỉnh Vĩnh Phúc vụ ông Lưu Quang Chung.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy, Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
Thứ ba 20/08/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy, Đ/c Chủ tịch, các cơ quan liên quan tiếp công dân định kỳ huyện. Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ dự đối thoại với công dân của MTTQ tỉnh liên quan đến đề nghị của một số công dân liên quan đến Miếu Đức Bà - xã Trung Kiên.
Thứ tư 21/08/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban phấp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết đơn thư KNTC .... Lãnh đạo UBND huyện họp UBND huyện phiên Thường kỳ tháng 8.
07h - 17h+ Cả ngày: Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy họp Tiểu ban Văn kiện.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện dự buổi làm việc về công bố quyết định thanh tra khu tái định cư Bình Định. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú, thủ trưởng các cơ quan: TNMT, KTHT, TP, Ban BTGPMB (riêng PTNMT mời trưởng, phó và chuyên viên phụ trách lĩnh vực) tham dự lớp tập huấn về công tác cưỡng chế thu hồi đất tại Tam Đảo.
Thứ năm 22/08/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy Hoàng Văn Dũng dự hội nghị tổng kết công tác Giáo dục & Đào tạo của UBND huyện. Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự lịch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú, các cơ quan liên quan họp Phòng Tài nguyên môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch 1656.
07h - 17h+ Cả ngày: Đ/c Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Hùng dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Trung ương.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú, các cơ quan liên quan họp nghe Phòng TCKH, BQLDA báo cáo rà soát các dự án chuẩn bị triển khai.
Thứ sáu 23/08/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tú dự toà án nhân dân tỉnh vụ ông Nguyễn Mạnh Tiến kiện Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc. Đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ dự toà án cấp cao tại Hà Nội vụ bà Phượng ở thị trấn Yên Lạc.
07h - 17h+ Cả ngày: Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy 24/08/2019
Chủ nhật 25/08/2019