dự kiến lịch công tác của thường trực UBND Huyện

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2019
(Từ ngày: 14/10/2019 - Đến ngày: 20/10/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên Lãnh đạo VP
Thứ hai 14/10/2019
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư Thường trực huyên ủy, Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện, CVP, các cơ quan liên quan họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ dự hội nghị trực tuyến trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể, HTX... Lãnh đạo UBND huyện dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo việc triển khai hỗ trợ xây dựng rãnh nước thải và nạo vét thủy vực...
Thứ ba 15/10/2019
07h - 11h30+ Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện họp Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức chất vấn và xem trả lời chất vấn Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ tiếp đoàn giám sát của Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ văn hóa.... Lãnh đạo UBND huyện họp UBND tỉnh nghe sở kế hoạch báo cáo chủ trương mở rộng đường 305.
13h30 - 17h+ Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện họp sở nội vụ về tình hình biên chế và tuyển dụng giáo viên tiểu học, mầm non. Lãnh đạo UBND huyện họp Ban BTGPMB bàn giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.
Thứ tư 16/10/2019
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện, CVP, các cơ quan liên quan thuộc UBND huyện họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10.
13h - 16h30+ Buổi chiều: Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ, Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện họp Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Thứ năm 17/10/2019
Thứ sáu 18/10/2019
07h30 - 12h+ Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông, các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn Phòng HĐND - UBND huyện, các cơ quan liên quan họp giao ban UBND huyện.
Thứ bảy 19/10/2019
Chủ nhật 20/10/2019