Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN ỦY YÊN LẠC

Giới thiệu

   

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. BÍ THƯ HUYỆN ỦY

 

Ông: NGUYỄN KHẮC HIẾU

Chức danh: TUV, BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các công việc của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ trì các kỳ họp của Huyện ủy và Ban Thường vụ. Đề xuất những vấn đề lớn của Huyện ủy, Ban Thường vụ thảo luận và quyết định. Chỉ đạo tổng kết các mặt công tác trọng yếu của Đảng bộ. Trực tiếp nắm các vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm của Đảng bộ trong từng thời gian.
 
 

 

2.  CÁC PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

 

Bà: NGUYỄN THỊ HUẤN

Ông: NGUYỄN XUÂN THÔNG

Chức danh: Phó Bí thư TT Huyện ủy Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực giải quyết các công tác xây dựng Đảng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể                             

Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách công tác chính quyền, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Nguyệt Đức  

 

 

  

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

  

 TT

  HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Lê Huy

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

2

Lê Văn Đông

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

3

Nguyễn Ngọc Tú

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

4

Nguyễn Khoa Văn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

5

Kiều Như Khắc

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Nguyễn Đức Toàn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Nguyên.

7

Nguyễn Mạnh Trường

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy QS huyện.

8

Thiều Quang Hào

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

 

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẠC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thu Trang 

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

2

Ngô Thị Kim Thêu 

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

3

Lộc Tuấn Hưng 

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

4

Đặng Thị Kiều Oanh 

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy

5

Nguyễn Thị Hương Giang 

HUV, Bí thư Huyện đoàn 

6

Vũ Thị Kim Hồng 

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 

7

Đỗ Hải Đăng 

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

8

Hà Thái Dương 

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

9

Nguyễn Văn Tuyên 

HUV, Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện 

10

Hoàng Đức Khoa 

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

11

Nguyễn Khánh Toàn

HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện 

12

Nguyễn Thanh Hoài 

HUV, Chánh Thanh tra huyện 

13

Nguyễn Xuân Cận 

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức HU, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện 

14

Phan Mạnh Lân 

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

15

Trần Gia Khánh 

HUV, Giám đốc Ban QLDA và phát triển Cụm công nghiệp huyện 

16

Trần Minh Tuấn 

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện 

17

Phạm Thị Phương Linh 

HUV, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện 

18

Dương Quang Dũng

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

19

Lê Việt Cường

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

20

Vũ Văn Thanh

HUV, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

21

Vũ Thành Vinh 

HUV, Viện trưởng VKSND huyện 

22

Vũ Thị Mai Hương 

HUV, Chánh án TAND huyện 

23

Nguyễn Xuân Nam 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng 

24

Nguyễn Văn Mai

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hồng

25

Tạ Hồng Thắng 

HUV, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức 

26

Nguyễn Thành Viên 

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lạc 

27

 Trần Ngọc Thạch 

HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Trung Hà

28

 Hoàng Văn Hiệp

HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn

 

 

IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY

 

1. ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN  

 

STT

TÊN ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

BÍ THƯ

1

Đảng bộ xã Đại Tự

Đỗ Đức Long

2

Đảng bộ xã Yên Đồng

Nguyễn Xuân Nam

3

Đảng bộ xã Tam Hồng

Nguyễn Văn Mai

4

Đảng bộ xã Đồng Văn

Hoàng Văn Hiệp

5

Đảng bộ xã Tề Lỗ

Nguyễn Kim Sơn

6

Đảng bộ xã Trung Nguyên

Nguyễn Đức Toàn

7

Đảng bộ xã Đồng Cương

Nguyễn Việt Cộng

8

Đảng bộ xã Bình Định

Nguyễn Thanh Sơn

9

Đảng bộ thị trấn Yên Lạc

Nguyễn Thành Viên

10

Đảng bộ xã Văn Tiến

Trần Trọng Biên

11

Đảng bộ xã Nguyệt Đức

Trần Văn Hạnh

12

Đảng bộ xã Trung Kiên

Nguyễn Khắc Tiến

13

Đảng bộ xã Trung Hà

Trần Ngọc Thạch

14

Đảng bộ xã Yên Phương

Phan Đức Hạnh

15

Đảng bộ xã Hồng Phương

Lê Trọng Lịch

16

Đảng bộ xã Hồng Châu

Nguyễn Quốc Luận

17

Đảng bộ xã Liên Châu

Hoàng Văn Chung

 

 

2. ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC 

 

STT

TÊN ĐẢNG BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BÍ THƯ

1

Đảng bộ Công an huyện

 Thiều Quang Hào

2

Đảng bộ Quân sự huyện

 Nguyễn Khắc Hiếu

3

Đảng bộ Trung tâm Y tế

Nguyễn Trung Long

 

 3. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC 

 

STT

TÊN CHI BỘ TRỰC THUỘC

BÍ THƯ

1

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Nguyễn Thị Thu Trang

2

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Lê Văn Đông

3

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Kiều Như Khắc

4

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

Nguyễn Khoa Văn

5

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Nguyễn Ngọc Tú

6

Chi bộ Mặt trận Tổ quốc

Nguyễn Thị Xuân

7

Chi bộ Hội Nông dân

Hoàng Đức Khoa

8

Chi bộ Hội Phụ nữ

Ngô Thị Kim Thêu

9

Chi bộ Hội Cựu Chiến binh

Phạm Văn Lộ

10

Chi bộ Liên đoàn Lao động

Vũ Thị Kim Hồng

11

Chi bộ Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Hương Giang

12

Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND 

Vũ Văn Thanh

13

Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Dương Quang Dũng

14

Chi bộ Nông nghiệp và PTNT

Phan Mạnh Lân

15

Chi bộ Phòng Tư pháp

Nguyễn Khánh Toàn

16

Chi bộ Phòng Nội vụ

Nguyễn Xuân Cận

17

Chi bộ Thanh tra huyện

Nguyễn Thanh Hoài

18

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Hồ Văn Quang

19

Chi bộ Ban QLDAXD và Phát triển CCN

Trần Gia Khánh

20

Chi bộ Ban Bồi thường GPMB & PTQĐ

Phạm Văn Hùng

21

Chi bộ Viện Kiểm sát

Vũ Thành Vinh

22

Chi bộ Phòng Lao động - TB & XH

Nguyễn Văn Tuyên

23

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trần Minh Tuấn 

24

Chi bộ Trung tâm Văn hóa TT-TT

Nguyễn Văn Hải

25

Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin

Phạm Thị Phương Linh

26

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lê Việt Cường

27

Chi bộ Tòa án

Vũ Thị Mai Hương

28

Chi bộ Kho bạc Nhà nước

Đại Quang Sơn

29

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

Phùng Đắc Kiên

30

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp

Nguyễn Thị Tâm   - Phó Bí thư

31

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

Đào Đức Luận

32

Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự

Lê Xuân Quảng

33

Chi bộ Chi Trường Mầm non Yên Lạc

Doãn Thị Hồng Hạnh

34

Chi bộ Trường THPT Yên Lạc

Đỗ Tiến Minh

35

Chi bộ Trường THPT Yên Lạc 2

Nguyễn Anh Tuấn

36

Chi bộ Trường THPT Đồng Đậu

Trần Xuân Hòa

37

Chi bộ Trường THPT Phạm Công Bình

Trần Kim Quân

38

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX

Nguyễn Viết Cường

39

Chi bộ Trường THCS Yên Lạc

Hán Lượng

 

   

     

 

 

 

 

Ngày đăng: 13/08/2021