Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN ỦY YÊN LẠC

Giới thiệu

 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

      1.       BÍ THƯ: 

 

   

 

Ông: NGUYỄN VĂN ĐỘ

Chức danh: TUV, Bí thư Huyện ủy 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các công việc của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ trì các kỳ họp của Huyện ủy và Ban Thường vụ. Đề xuất những vấn đề lớn của Huyện ủy, Ban Thường vụ thảo luận và quyết định. Chỉ đạo tổng kết các mặt công tác trọng yếu của Đảng bộ. Trực tiếp nắm các vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm của Đảng bộ trong từng thời gian.

 

 2.  CÁC PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức danh: Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND huyện 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

 

Ông:  HOÀNG VĂN DŨNG

Chức danh: Phó Bí thư TT Huyện ủy 

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực giải quyết các công tác xây dựng Đảng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

  

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY     

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

1

Nguyễn Văn Độ

TUV, Bí thư Huyện ủy

 

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

3

Hoàng Văn Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

4

Trần Thanh Thọ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

5

Nguyễn Thị Huấn

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

6

Đỗ Văn Phụng

Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

 

7

Nguyễn Xuân Thông

 Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

8

Nguyễn Quốc Thịnh

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

9

Nguyễn Khoa Văn

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

10

Đỗ Đức Cường

Trưởng Công an huyện

 

11

Dương Văn Tuấn

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

 

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẠC NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

1

Nguyễn Văn Độ

TUV, Bí thư Huyện ủy

 

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

3

Hoàng Văn Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

4

Trần Thanh Thọ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

5

Nguyễn Thị Huấn

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

6

Nguyễn Quốc Thịnh

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

7

 

 

 

8

Đỗ Văn Phụng

Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

 

9

Đỗ Đức Cường

Trưởng Công an huyện

 

10

Dương Văn Tuấn

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

 

11

Nguyễn Khoa Văn

Trưởng Ban DV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

12

Nguyễn Xuân Thông

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

13

Lê Văn Đông

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

14

Kiều Như Khắc

Trưởng phòng Văn hóa huyện

 

15

Đặng Thị Kiều Oanh

Chủ tịch Hội PN huyện

 

16

Nguyễn Văn Tần

Chủ tịch hội ND huyện

 

17

Ngô Thị Kim Thêu

Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

18

Nguyễn Khánh Toàn

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

19

Kim Ngọc Lâm

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

20

Nguyễn Ngọc Tú

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

21

Vũ Thị Kim Hồng

Chánh VP UBND huyện

 

22

Phan Mạnh Lân

Trưởng phòng Công thương

 

23

Phạm Văn Hùng

Trưởng Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ

 

24

Nguyễn Xuân Cận

Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

25

Phạm Thế Dũng

Trưởng phòng GD&ĐT

 

26

Đỗ Văn Khải

Trưởng phòng NN&PTNT

 

27

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng phòng LĐTB&XH

 

28

Đỗ Hải Đăng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

29

Quách Văn Tuấn

Bí thư Đảng bộ xã Văn Tiến

 

30

Nguyễn Thanh Hoài

Chánh Thanh tra huyện

 

31

Nguyễn Đức Toàn

Bí thư Đảng ủy xã Trung Nguyên

 

32

Nguyễn Đình Vĩnh

Chi cục trưởng Chi cục thuế

 

33

Vũ Thành Vinh

Viện trưởng VKSND huyện

 

34

Vũ Thị Mai Hương

Chánh án Tòa án ND Huyện

 

35

 Nguyễn T Hương Giang

Bí thư Huyện Đoàn 

 

36

Nguyễn Ngọc Đãi

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Tam Hồng

 

37

Đặng Thị Hưởng

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu

 

38

Trần Ngọc Giang

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn

 

39

Nguyễn Thành Viên

Bí thư ĐU Thị trấn Yên Lạc

 

    

IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY:

 

1. ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

STT

 

TÊN ĐẢNG BỘ XÃ, THỊ TRẤN     

 

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

 

1

Đảng bộ Thị trấn Yên Lạc

NGUYỄN ĐÌNH VIÊN

2

Đảng bộ xã Bình Định

 ĐÀO XUÂN HẢI

3

Đảng bộ xã Đồng Văn

TRẦN NGỌC GIANG

 4

Đảng bộ xã Đồng Cương 

NGUYỄN VIỆT CỘNG

 5

Đảng bộ xã Đại Tự

NGUYỄN VĂN CHUNG

 6

Đảng bộ xã Hồng Châu

ĐẶNG THỊ HƯỞNG

 7

Đảng bộ xã Hồng Phương 

LÊ TRỌNG LỊCH

 8

Đảng bộ xã Tam Hồng

NGUYỄN NGỌC ĐÃI

 9

Đảng bộ xã Trung Hà

TRẦN XUÂN THỂ

 10

Đảng bộ xã Trung Nguyên

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

 11

Đảng bộ xã Trung Kiên 

NGUYỄN KHẮC TIẾN

 12

Đảng bộ xã Tề Lỗ

NGUYỄN KIM HIỀN

 13

Đảng bộ xã Nguyệt Đức

TRẦN VĂN TÔN

 14

Đảng bộ xã Liên Châu

ĐỖ ĐỨC LONG

 15

Đảng bộ xã Yên Đồng

LÊ VĂN KIỂM

 16

Đảng bộ xã Yên Phương 

ĐỖ VĂN HOÀN

 17

Đảng bộ xã Văn Tiến

QUÁCH VĂN TUẤN

 

 

 

2. ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC

           Đảng bộ Quân sự huyện

           Đảng bộ Công an huyện

 

3. CHI BỘ TRỰC THUỘC

 

đang cập nhật

Ngày đăng: 29/03/2018