Hệ thống chính trị

 
HĐND Huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND HUYỆN

 

1. Chủ tịch HĐND huyện

 

           

ÔNG: HOÀNG VĂN DŨNG

Chức danh: Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

SĐT:  0981571268

Email:  dunghv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện:                                                         

 

ÔNG: NGUYỄN XUÂN THÔNG

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0912.161.235

Email: thongnx@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

ÔNG: ĐỖ HẢI ĐĂNG

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 

Email: HungNv23@vinhphuc.gov.vn

 

 

3. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN: 

+ Ban Pháp chế HĐND huyện: banphapcheyenlac@gmail.com

               Gồm 05 thành viên, trong đó Cơ cấu: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên

            

ÔNG: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh:  Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

SĐT: 0982.734.551

Email: vannk@vinhphuc.gov.vn

            

ÔNG: HOÀNG KIM ĐOÀN

Chức danh: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

SĐT: 0912.695.795

Email:banphapcheyenlac@gmail.com

 

   Ủy viên Ban Pháp chế:

-          Ông: Trần Ngọc Giang – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn

-          Ông: Nguyễn Văn Tần – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

-          Bà: Ngô Thị Kim Thêu – HUV, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM huyện

 

 

+ Ban Kinh tế  - Xã hội HĐND huyện:

               Gồm 05 thành viên, trong đó Cơ cấu: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên 

          

ÔNG: NGUYỄN QUỐC THỊNH

Chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

SĐT:  0913.343.332

Email: thinhnq@vinhphuc.gov.vn

 

              

           

: NGUYỄN THỊ DIỆP

Chức danh: Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

SĐT:  0912.361.843

Email: Diep1979vp@gmail.com

 

 Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội:

-          Bà: Đặng Thị Kiều Oanh – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

-          Ông: Nguyễn Đức Toàn – HUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy 

-          Ông: Đỗ Đức Long – Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu

 

4. Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

STT

Họ và tên

 

Đơn vị bầu cử

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi  làm việc

 
 

1

 

 

Kim Văn Ba

Số 3

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

UBND xã Bình Định, Yên Lạc

 

2

Trần Gia Bằng

Số 11

nguyên PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

3

Nguyễn Hữu Bộ

Số 7

Phó Bí thư

Đảng ủy, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

BCH

Quân sự huyện

Yên Lạc

 

4

Nguyễn Xuân Cận

Số 11

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc

 

5

Đỗ Đức Cường

Số 4

UVBTV

Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

Công an

 huyện

Yên Lạc

 

6

Nguyễn Thị Diệp

Số 6

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

HDND huyện

 

7

Phạm Thế Dũng

Số 4

HUV,

Trưởng phòng Giáo dục & ĐT huyện

Phòng

Giáo dục&

ĐT huyện

Yên Lạc

 

8

Hoàng Văn Dũng

Số 5

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Huyện ủy

 Yên Lạc

 

 

9

Đỗ Hải Đăng

Số 8

HUV,

Phó Chủ tịch HĐND uyện

HĐND

huyện

Yên Lạc

10

Hoàng Kim Đoàn

Số 11

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

HĐND huyện

11

Trần Ngọc Giang

Số1

HUV,

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy, HĐND  xã Đồng Văn

12

Nguyễn Thị Hạt

Số 6

Phó Hiệu

trưởng Trường Mầm non

Trường Mầm non

xã Yên Đồng

13

Nguyễn Thanh Hoài

Số 3

HUV,

Chánh Thanh tra huyện

Thanh tra huyện Yên Lạc

14

Nguyễn Văn Hội

(Đại đức Thích Minh Pháp)

Số 4

Phó Ban trị sự  GHPG tỉnh, Trưởng ban

trị sự GHPG huyện

Chùa

Biện Sơn,

thị trấn

Yên Lạc

15

Nguyễn Thị Huấn

Số 2

UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Huyện ủy

Yên Lạc

16

Nguyễn Văn Hùng

Số1

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Phòng

NN&PTNThuyện

Yên Lạc

17

Phạm Hoài Hưng

Số 3

Phó Trưởng ban QLDA-XDCT huyện

Ban QLDA –XDCT huyện Yên Lạc


18

Lộc Tuấn Hưng

Số 9

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tư pháp huyện

Phòng Tư pháp huyện Yên Lạc

19

Vũ Thị Mai Hương

Số 8

HUV,

Chánh án TAND huyện

Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc

 

20

Đặng Thị Hưởng

Số 9

HUV,

Bí thư Đảng ủy –

Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy, HĐND

xã Hồng Châu

21

Phan Mạnh Lân

Số 10

HUV,

Trưởng phòng

Công thương huyện

Phòng

Công thương

huyện

Yên Lạc

22

Nguyễn Trung Long

Số 2

Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm

Y tế huyện Yên Lạc

23

Đỗ Đức Long

Số 8

Bí thư Đảng ủy –

Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy,

HĐND xã

Liên Châu

24

Đặng Thị Kiều Oanh

Số 2

HUV,

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Hội

Liên hiệp Phụ nữ huyện

Yên Lạc

25

Nguyễn Văn Tần

Số 5

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Yên Lạc

26

Nguyễn Văn Toan

Số 5

Giám đốc

Công ty Xây dựng

Yên Lạc

Công ty

Xây dựng Yên Lạc

27

Nguyễn Đức Toàn

Số 2

HUV,

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Huyện ủy

Yên Lạc

28

Ngô Thị Kim Thêu

Số 7

HUV,

Trưởng phòng Tư pháp huyện

UBND huyện

Yên Lạc

29

Nguyễn Quốc Thịnh

Số1

UVBTVHU,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Huyện ủy

Yên Lạc

30

 

 

 

 

31

Nguyễn Xuân Thông

Số 9

HUV,

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

HĐND huyện

Yên Lạc

 

32

Nguyễn Ngọc Tú

Số 12

HUV,

Phó Chủ tịch

UBND huyện

UBND huyện

Yên Lạc

33

Quách Văn Tuấn

Số 6

HUV,

Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến

Đảng ủy xã Văn Tiến

34

Nguyễn Văn Tuyên

Số 12

HUV,

Trưởng phòng Lao động -TB & XH huyện

Phòng Lao động -TB& XH huyện Yên Lạc

35

Nguyễn Khoa Văn

Số 10

UVBTVHU

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc

36

Vũ Thành Vinh

Số 7

HUV,

Viện trưởng VKSND huyện

Viện

KSND

 huyện

Yên Lạc

37

Đào Thị Yên

Số 10

Bí thư đoàn

Thanh niên xã

Yên Phương

Đoàn Thanh niên

xã Yên Phương

 

                                                                               Ban Biên tập 

 

 

 

Ngày đăng: 01/12/2017