Hệ thống chính trị

HỘI CCB

Giới thiệu

 

 

Điện thoại: 0211.3836721

Email: 

 

 

I. Lãnh đạo Hội CCB huyện

 

1. Chủ tịch Hội

 

 

Ông: PHẠM VĂN LỘ

Chức danh: Chủ tịch Hội Hội CCB huyện

              SĐT

 2. Các phó Chủ tịch Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN HẢI BA

Chức danh:  Phó Chủ tịch Hội CCB huyện 

SĐT

 

 

 

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN DUY THUẦN

Chức danh:  Phó Chủ tịch Hội CCB huyện 

SĐT

 

 

II. Hoạt động của Hội CCB huyện

 

đang cập nhật

 

Ngày đăng: 20/07/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục