Đơn vị hành chính

XÃ TAM HỒNG

Giới thiệu

 

   Số điện thoại:  0211.3.836.333

                          Email: vanphongdanguyxatamhong@gmail.com

                                    vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN MAI

Chức danh: Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0985.832.234

Email:  vanphongdanguyxatamhong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: CT Đảng 

 

Ông: ĐỖ VĂN KHANG

Bà: NGUYỄN THỊ NGA

Chức danh: Phó BT, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó BT TT Đảng ủy

Số điện thoại: 0915.162.673

Số điện thoại:0354.893.079

Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com

Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Chính quyền

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN VÂN

Ông: CHU VĂN TIẾN

Ông: PHẠM QUANG ĐỨC

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 038.838.9901

Số điện thoại:  0975.665.652

Số điện thoại: 0211.3.836.333

Email: 

Email: 

Email: ………………… ………

Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

 

(Đang cập nhật ...)

 

Ngày đăng: 17/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục