Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Giới thiệu

 

Số ĐT Cơ quan: 0211. 3836459

Mailtckhyenlacvp@gmail.com

 

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Phòng

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: LÊ VIỆT CƯỜNG
Chức danh:  Trưởng phòng TC - KH
Số ĐT: 0913.061.747
Email:
Lĩnh vực phụ trách:

              

2. Phó trưởng phòng

 

Ông: NGUYỄN VĂN TOÀN

Chức danh:  Phó Trưởng phòng TC - KH
Số ĐT: 
Email:
Lĩnh vực phụ trách:

 

 3. Cán bộ, chuyên viên của Phòng 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Nguyễn Văn Toàn

tckhyenlacvp@gmail.com

02

Phạm Thúy Lam

tckhyenlacvp@gmail.com

03

Nguyễn Thị Hương

tckhyenlacvp@gmail.com

04

Trần Hồng Quân

tckhyenlacvp@gmail.com

05

Nguyễn Xuân Tiến

tckhyenlacvp@gmail.com

06

Đỗ Tiến Kỷ

tckhyenlacvp@gmail.com

07

Hoàng Quốc Huy

tckhyenlacvp@gmail.com

08

Trần Thị Cúc

tckhyenlacvp@gmail.com

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

 

 

Ngày đăng: 21/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục