Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Giới thiệu

 

Số ĐT Cơ quan: 0211. 3836459

Mailtckh.yenlac@vinhphuc.gov.vn 

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Phòng 

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: LÊ VIỆT CƯỜNG

Chức danh:  HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kê hoạch

Số ĐT: 0913.061.747

Email công vụ: CuongLV@vinhphuc.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng TC-KH.

 

2. Phó trưởng phòng

 

 

 Ông: NGUYỄN VĂN TOÀN 

Chức danh:  Phó Trưởng phòng TC - KH

Số ĐT: 0906.183.084

Email công vụ: Toannv@vinhphuc.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng về các nhiệm vụ chung và trực tiếp quản lý, chỉ đạo các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công

 

 3. Cán bộ, chuyên viên của Phòng 

 

   STT

Họ và tên

Địa chỉ mail công vụ

1

Hoàng Tôn Quyền

tckhyenlacvp@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hương

tckhyenlacvp@gmail.com

3

Trần Hồng Quân

tckhyenlacvp@gmail.com

4

Nguyễn Xuân Tiến

tckhyenlacvp@gmail.com

5

Hoàng Quốc Huy

tckhyenlacvp@gmail.com

6

Trần Thị Cúc

tckhyenlacvp@gmail.com

7

Vũ Văn Linh

tckhyenlacvp@gmail.com

8

Trịnh Thu Trang

tckhyenlacvp@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hạnh

tckhyenlacvp@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; Đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

 

 

Ngày đăng: 01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục