Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Giới thiệu

 

Số ĐT Cơ quan: 0211. 3836459

Mailtckh.yenlac@vinhphuc.gov.vn 

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Phòng 

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: LÊ VIỆT CƯỜNG

Chức danh:  HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kê hoạch

Số ĐT: 0913.061.747

Email công vụ: cuonglv@vinhphuc.gov.vn 

 

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng TC-KH.

 

2. Các Phó trưởng phòng

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN TOÀN

   

Bà: PHẠM THÚY LAM

Chức danh: Phó Trưởng phòng TC - KH

Chức danh: Phó Trưởng phòng TC - KH

Số điện thoại: 0906.183.084

Số điện thoại: 0977.783.966

Email: toannv2@vinhphuc.gov.vn

Email: lampt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách; trực tiếp quản lý các đơn vị dự toán ngân sách huyện, ngân sách các xã, thị trấn, khối Giáo dục&Đào tạo và các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ

   

 3. Cán bộ, chuyên viên của Phòng 

 

   STT

Họ và tên

Địa chỉ mail công vụ

1

Hoàng Tôn Quyền

tckhyenlacvp@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hương

tckhyenlacvp@gmail.com

3

Trần Hồng Quân

tckhyenlacvp@gmail.com

4

Nguyễn Xuân Tiến

tckhyenlacvp@gmail.com

5

Hoàng Quốc Huy

tckhyenlacvp@gmail.com

6

Trần Thị Cúc

tckhyenlacvp@gmail.com

7

Vũ Văn Linh

tckhyenlacvp@gmail.com

8

Trịnh Thu Trang

tckhyenlacvp@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hạnh

tckhyenlacvp@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ: 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

 

Ngày đăng: 30/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục