Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Giới thiệu

 

Số ĐT Cơ quan:

 

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

1. Trưởng phòng

 

                                                                     

Ông: LÊ VIỆT CƯỜNG

Chức danh:  Trưởng phòng TC - KH

Số ĐT: 0211.3812789

 

 

2. Các phó trưởng phòng

                                           

Ông: NGUYỄN HUY BÌNH

Chức danh: Phó Trưởng phòng TC-KH

Số ĐT: 0211. 3836459

             

 

 

Ngày đăng: 28/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục