Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan:

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG 

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: NGUYỄN VĂN TUYÊN

Chức danh: HUV, Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Số điện thoại: 
Email

 Lĩnh vực phụ trách: 

                                     

2. Phó trưởng phòng

 

Ông: TRẦN BÁ HIẾU

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Số điện thoại: 098 5876528
Emailhieuvp@gmail.com

 Lĩnh vực phụ trách: 

               

II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Phòng

đang cập nhật

Ngày đăng: 06/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục