Giới thiệu các tổ chức

Chi cục Thống kê

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan: 0211.3.836.462

 

 I. Lãnh đạo Chi cục

 

1. Chi cục trưởng

ÔNG : NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chức danh: Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê 
Số điện thoại: 0904036554
Email:
Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

 

2. Phó Chi cục 

 

 
ÔNG : TRẦN KHÁNH
Chức danh: Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê 
Số điện thoại: 0918561468
Email:
Lĩnh vực phụ trách : Thống kê Nông lâm nghiệp và thủy sản


3. Cán bộ, chuyên viên

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Ngô Thị Ngọc Ánh

 

02

Nguyễn Thị Vân Anh

 

03

Nguyễn Thị Vui

 

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thống kế huyện

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trên địa bàn huyện Yên Lạc

 

Chi cục Thống kê huyện

 

 

Ngày đăng: 28/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục