Giới thiệu các tổ chức

Chi cục Thống kê

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan: 0211.3.836.462

 

 I. Lãnh đạo Chi cục

 

1. Chi cục trưởng

ÔNG : NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chức danh: Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê 
Số điện thoại: 0904036554
Email:
Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

 

2. Phó Chi cục 

 

 

ÔNG : TRẦN KHÁNH

Chức danh: Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê 
Số điện thoại: 0918561468
Email:
Lĩnh vực phụ trách : Thống kê Nông lâm nghiệp và thủy sản


3. Cán bộ, chuyên viên 

Số TT     Họ và tên Lĩnh vực phụ trách  Số điện thoại, Email công vụ
01 Ngô Thị Ngọc Ánh Thống kê Thương mại, vận tài 0984.551.806
02 Nguyễn Thị Vân Anh Thống kê Công nghiệp, xây dựng 0977.034.530
03 Nguyễn Thị Vui Thống kê Dân số, lao động 0985.960.398

 


 II. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thống kế huyện

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trên địa bàn huyện Yên Lạc

 

Chi cục Thống kê huyện

 

 

Ngày đăng: 28/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục