Giới thiệu các tổ chức

Chi cục Thống kê

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan: 0211.3836462

 

1. Chi Cục trưởng

Ông:NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chức danh: Chi Cụ trưởng Chi cục Thống kê 

Điện thoại: 0211.3836462

2. Phó Chi cục 

 

Ông: TRẦN THỊ THANH HÀ

Chức danh: Chi Cụ trưởng Chi cục Thống kê 

 

Điện thoại: 0211.3836462

Ngày đăng: 10/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục