Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc nâng cao hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp

Những năm qua, việc chuyển đổi diện tích đất lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, việc thu hồi đất nông nghiệp đã được HDND tỉnh thông qua vẫn còn chậm. Kết quả giải quyết vướng mắc, kiến nghị của người dân ở lĩnh vực này chưa cao. Tại một số dự án, công tác GPMB còn chậm... Huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Nông trại HP - Farm, xã Văn Tiến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Chu Kiều

 

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, giai đoạn 2016- 2020, trên địa bàn có 442 công trình, dự án sử dụng hơn 533,7 ha đất trồng lúa.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa 1 công trình, dự án (Dự án cụm công nghiệp Minh Phương) trên diện tích 16,8 ha; đã thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 1,84 ha, đang triển khai thực hiện 14,96 ha.

Đối với 516,9 ha đất lúa để thực hiện 441 công trình, dự án được Nghị quyết HĐND cho phép chuyển đổi, đến nay đã thu hồi, chuyển mục đích được 93 công trình, dự án với diện tích 81,32 ha; đang thực hiện 66 công trình, dự án với 109,88 ha, chưa triển khai thực hiện 285 công trình, dự án với diện tích 288,36 ha.

Đánh giá về tình trạng một số công trình, dự án sử dụng đất lúa trên địa bàn chậm được triển khai, ông Hà Thái Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết:

Nguyên nhân chính là việc GPMB gặp khó khăn, các chủ sử dụng đất không hợp tác thực hiện. UBND huyện cũng như các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động; song việc lập hồ sơ thu hồi đất của các xã, thị trấn cho một số dự án còn chậm, không đầy đủ, nên phải bổ sung nhiều lần.

Ngoài ra, việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm chậm được phê duyệt nên việc chuyển mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Chính sách hỗ trợ đất dịch vụ cho các hộ trong diện phải thu hồi đã hết hiệu lực, gây khó khăn trong GPMB.

Một số gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi không nhất trí với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ hiện hành, đòi bồi thường theo giá thỏa thuận cao hơn giá quy định, do vậy không hợp tác trong việc kiểm kê.

Điều quan trọng nhất là thiếu vốn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuyển đổi.

Bên cạnh đó, một số xã, thị trấn và chủ đầu tư các dự án chưa tích cực trong việc lập thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, GPMB; chưa chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và các bước thu hồi đất.

Hồ sơ địa chính không đầy đủ, thiếu chính xác cũng gây khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, chủ sở hữu hợp pháp để làm cơ sở cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai chưa được hiệu quả và thường xuyên, dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ…

Để từng bước nâng cao chất lượng quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn, huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như:

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách đất đai, bồi thường GPMB đến các tổ chức, gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đoàn thể vận động người dân chấp hành chính sách về bồi thường GPMB để bàn giao đất đúng thời hạn.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giao cho đơn vị chuyên môn, các địa phương củng cố hồ sơ địa chính, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, những biến động đất đai đến từng hộ để tạo thuận lợi trong việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất.

Đồng bộ hóa việc lập quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, quản lý, bổ sung, thu hồi kịp thời các dự án không khả thi, quá 3 năm không triển khai.

Tích cực tìm giải pháp tháo gỡ cho các dự án đầu tư đang gặp vướng mắc về mặt pháp lý.

Điều chỉnh, bổ sung công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về đất nông nghiệp của huyện, tiếp tục cải cách TTHC về đất đai, hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về đất nông nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

Tiến tới thành lập bộ phận chuyên theo dõi, đánh giá về đất nông nghiệp, mời cán bộ có kinh nghiệm, đại diện các tổ chức, cá nhân trong huyện cùng tham gia giám sát nhằm “tận dụng” nguồn trí tuệ và kinh nghiệm để quản lý về đất đai trên địa bàn...

Quản lý tốt việc chuyển đổi đất nông nghiệp không thể thực hiện một sớm, một chiều và rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng và người dân.

Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc kiến nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể hơn quy trình lập phương án quy hoạch, xác định các chỉ tiêu quy hoạch của địa phương khi chưa có chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

Xem xét việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch cho cấp huyện để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất tại địa phương; tăng cường thu hút các dự án đầu tư các dự án trực tiếp sử dụng đất; hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án từ ngân sách.

Theo: Thành An (Báo VP)

 

Ngày đăng: 06/04/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*