Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc xây dựng 02 xã đạt xã NTM nâng cao trong năm 2021

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh theo cơ chế, ngân sách xã, nguồn đóng góp của nhân dân, huyện Yên Lạc dự kiến sẽ hỗ trợ 10 tỷ đồng cho mỗi xã xây dựng NTM nâng cao năm 2021.

Xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện, lộ trình thời gian, phân công nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí và kịp thời giải quyết những khó khăn vương mắc ở cơ sở, năm 2021, huyện Yên Lạc đề ra mục tiêu xây dựng 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và có thêm 08 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Yên Đồng và Nguyệt Đức là hai xã được huyện chỉ đạo đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021. Ngoài chỉ đạo mỗi xã tiếp tục hoàn thành một thôn dân cư NTM kiểu mẫu của năm 2020 và 08 thôn đăng ký thực hiện trong năm 2021, huyện chỉ đạo thêm 09 thôn đăng ký với tỉnh để thực hiện thôn dân cư NTM kiểu mẫu, bao gồm: thôn Nghinh Tiên 1, Đinh Xá 2, Đinh Xá 4, thôn Gia Phúc (xã Nguyệt Đức); thôn Đình, thôn Yên Nghiệp (xã Yên Đồng); thôn Nhật Tiến 1, thôn Thụ Ích 1 (xã Liên Châu); thôn 10 (xã Yên Phương).

 

 

Cảnh quan NTM xã Yên Đồng

 

Để đạt mục tiêu có 02 xã đạt xã NTM nâng cao, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới, xây dựng ở mỗi xã có 01 sản phẩm hàng hóa được đánh giá phân hạng theo Chương trình OCOP hoặc có sản phẩm được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm VietGAP. Huyện chỉ đạo xã Nguyệt Đức xây dựng hạ tầng trường Tiểu học, xã Yên Đồng xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trung tâm Văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn của hai xã sẽ được mở rộng và bổ sung đầy đủ trang thiết bị theo quy định, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Bên cạnh đó, các chính sách đào tạo nghề lao động nông thôn, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và cải cách thủ tục hành chính sẽ được xã Yên Đồng và Nguyệt Đức cam kết thực hiện đúng lộ trình.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh theo cơ chế, ngân sách xã, nguồn đóng góp của nhân dân, huyện Yên Lạc dự kiến sẽ hỗ trợ 10 tỷ đồng cho mỗi xã xây dựng NTM nâng cao năm 2021.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/04/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*